MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Informationsrunden er startet

Onsdag den 16. januar blev det første møde holdt på Ringsted Kaserne, og her var samtlige tilmeldte fra Lokalforsvarsregion Sjælland (i alt 13) mødt frem, endelig var der 4 fra Lokalforsvarsregion København og en havde meldt afbud.

Arbejdsgruppen vil i løbet af orienteringsrunden samle de spørgsmål sammen, som der umiddelbart ikke er svar på, og satser på at kunne give de fleste svar i forbindelse med den første træningssamling i Slagelse.

Comments are closed.