MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Kunne du tænke dig en udfordring ud over det sædvanlige?

Vi er pt. ved at undersøge interessen for at lave en ny march fra København til Nijmegen i 2012.

Fakta
Marchen er tidligere gennemført i årene 1976, 1991, 2002 samt 2007. Længden er ca. 650 km. Marchen gennemføres i de 14 dage op til Nijmegenmarchen og afsluttes med selve Nijmegenmarchen.

Hvis du kan sige ja til følgende punkter:

  • Har du viljen til at gennemføre en intensiv træning på omkring 1.500 km., på egen hånd samt i mindre grupper rundt omkring i landet
  • Kan du gennemføre 4 træningssamlinger på op til 3 dage, hvor hele holdet er samlet med både fysisk og psykisk overskud.
  • Fungere på et hold under kommando.
  • Opleve det ultimative kammeratskab der dannes, når man i fællesskab gennemfører en meget stor opgave.
  • Kan få accept hos familien til at bruge den tid der er nødvendig til træning samt de 3 uger som bruges til MAKONI samt Nijmegenmarchen.
  • Har fysik og psyke til at gennemføre en marchdistance på sammenlagt omkring 810 km. på 3 uger

Så kunne dette tilbud måske være noget for dig.

Giv en uforbindende tilkendegivelse via interesseskemaet.

Eller snak med en af følgende personer, som var marchledere i 2007.

  • OS Helge Larsen (i år individuel gænger.)
  • KN Jens Østrup (i år holdfører team Baloo.)

Ud over gængere til turen må interesserede hjælpere også tilkendegive deres interesse.

Comments are closed.