MAKONI

Marchen København Nijmegen

Møde med Chef Hjemmeværn

Den 30. oktober 2010 godkendte Chefen for Hjemmeværnet generalmajor Finn Winkler arbejdsgruppens oplæg til MAKONI 2012. Arbejdsgruppen var repræsenteret af Helge Larsen samt Jens Østrup.

Grundstammen for holdet skulle som i 2002 og 2007 primært være frivillige fra Hjemmeværnet, inviteret personel fra Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet samt personel fra Beredskabsstyrelsen. Herudover ville personel fra Holland igen blive inviteret, sammen med personel fra det norske og svenske hjemmeværn.

Den krævende march samt hele den fysiske/psykiske forberedelse forud for marchen lå helt i tråd med generalens tanker om et mere veltrimmet og sundere Hjemmeværn.

Konceptet fra 2002 og 2007 skulle med nødvendige justeringer følges – men ellers var der bare et stort “go” for projektet.

Generalen ønskede MAKONI tankerne udrullet for fuld styrke i forbindelse med Nijmegen 2011 og gav samtidig arbejdsgruppen sin fulde støtte til projektet.

Comments are closed.