MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Arbejdsgruppemøde i Vejle

Vi har i dag holdt møde i arbejdsgruppen og bl.a. arbejdet med følgende:

  • Kriterier for invitation af udenlandske deltager (Norge, Sverige og Holland)
  • Justeret datoer for 3. træningssamling,
  • Drøftet faciliteter til de 4 træningssamlinger
  • Fastlagt tentative datoer for orienteringsmøderne
  • Drøftet interview til et kommende nummer af Hjemmeværnsmagasinet
  • Den forventede rute gennemgået i hovedpunkter, herunder hvor der findes mulighed for militær og/eller civil støtte
  • Drøftet kommende orientering af støttende sagsbehandlere i Hjemmeværnskommandoen
  • Mindre redaktionelle rettelser på hjemmesiden
Til stede på mødet var Sven Andersen, Jens Østrup, Thorbjørn Hein og Helge Larsen.

Comments are closed.