MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Diverse opdateringer

Først en kort status: Selv om der ikke er så mange tilmeldte, som vi havde regnet med, så er der fortsat GO til projektet.

Der har været et par opdateringer på hjemmesiden de seneste dage (kun tilgængelig for registrerede brugere):

 • Bruttoliste over gængere og hjælpere (foreløbigt kun de danske)
  • Hvis du ikke ønsker at optræde på bruttolisten med email, så kontakt webmaster, så fjerner jeg din email fra listen
 • Forum hvor der er mulighed for at diskutere forskellige emner
  • Forumet er opdelt i følgende hovedgrupper (undergrupper nævnt i parentes):
   • Åbne forums er tilgængelige for alle registrerede brugere (Diverse)
   • Deltager forums er tilgængelig for tilmeldte (Træningsture, Hjælpersnak og Andet)
   • Arbejdsgruppen har et lukket forum til interne diskussioner
  • Hvis der er behov for flere undergrupper, så kom med forslag
  • Hvis du ønsker adgang til forum du ikke umiddelbart har adgang, så skriv til webmaster med hvorfor netop du skal have adgang, så kigger jeg på det snarest
 • Kommende aktiviteter er en liste med detaljer om de kommende aktiviteter, herunder tid, sted og indkaldelse
 • Så er der mulighed for at indtaste din træningsindsats, så du kan sammenligne med træningsoplægget

Comments are closed.