MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Møde i hjælpergruppen

Arbejdsgruppe (AG) Makoni, det vil sige de fire marchledere, holdt i dag holdt første møde med de, der har meldt sig til at være hjælpere for de vandrende. Nogle af de frivillige hjælpere havde måttet melde afbud til dagens samling, men AG vil afholde et senere opsamlingsmøde for de udeblevne.

Hele konceptet for Makoni blev gennemgået minutiøst, naturligvis med vægt på de store krav, turen stiller til hjælperne. Der er fire hovedstøttefunktioner:

  • Forplejning
  • Sanitetstjeneste (det vil sige plasterhjælp og amputation af opslidte fødder/ben)
  • Rastepladstjeneste
  • Forsynings- og transporttjeneste
De fremmødte frivillige viste sig alle at være højt kvalificerede inden for en eller flere områder inden for denne vifte af funktioner. Navne blev placeret, herunder tentativt de, der ikke kunne være til stede i dag. Således ser det ud til, at Makoni lige akkurat har nok hjælpere til tilfredsstillende at løse den store logistiske opgave – men heller ikke flere.
Herefter fulgte en lige så minutiøs gennemgang af udrustnings-, udstyrs- og materielbehov, herunder ikke mindst den relativt vigtige del, der hedder “hvem gør hvad, hvornår”. Dette inkluderede at planlægge for alt, der angår den første, obligatoriske træningssamling for gængerne, nemlig den 20.-22. april i Viborg.
Alt i alt tog dagens seance næsten seks timer, men til gengæld er en uundværlig del af Makoni tættere på at kunne søsættes: Hjælpergruppen tager form!
***
Jeg har skrevet lidt om mindeceremonien for kaptajn Damholt her.

Comments are closed.