MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

MAKONI 2016 er d.d. skudt I gang

Ved et kort møde med chefen for hjemmeværnet GM Finn Winkler, blev beslutningen om at gennemføre MAKONI (march København- Nijmegen) i sommeren 2016 endeligt konfirmeret.

Der blev etableret en arbejdsgruppe med nogle kendte og nogle nye medlemmer, alle dog erfarne marchgængere.

  • Som delegationschef blev Major Tommy Rasmussen udpeget (deltager på MAKONI 2012), idet major Svend O. Andersen, der har været delegationschef i 2002, 2007 og 2012, ikke kan deltage grundet nyt job i forsvaret.
  • Marchleder Kaptajn Jens Østrup HJV (deltager på de tre foregående MAKONI)
  • Marchleder og WEBMASTER Helge Larsen HJV (deltager på de tre foregående MAKONI)
  • Marchleder Premierløjtnant Peter Pedersen HJV.

Marchdeltagere fra Danmark, Holland og måske Norge og Sverige vil deltage.

Der vil blive lagt nyheder og status på planlægningen på MAKONI hjemmesiden i takt med at planlægningen skrider frem, ligesom hjemmesiden på et ikke nærmere angivet tidspunkt i forsommeren, vil blive åbnet således at man kan tilkendegive om man er interesseret i at høre mere om projektet og evt. deltage.  Der vil i lighed med tidligere blive gennemført 4 træningssamlinger på to og tre dages marcher i løbet af foråret 2016, primært i perioder med helligdage således at der ikke skal bruges unødigt mange ekstra fridage af den enkelte deltager.

Der vil blive informeret om projektet ved årets Nijmegen march og der vil blive afholdt et antal informationsmøder i løbet af efteråret 2015, fordelt passende over landsdelene.  Den grove tidsplan ligger på nuværende tidspunkt i en ramme der hedder:

Året 2016:

  • Fredag 1 JUL holdene møder i København.
  • Lørdag 2 JUL marchen starter.
  • Søndag d. 17 holdet ankommer til Nijmegen.
  • Tirsdag d. 19 JUL- fredag d. 22 JUL gennemføres Nijmegen Marchen.

Hold øje med hjemmesiden, det er en unik mulighed for at afprøve egne grænser, at deltage i markeringen af Nijmegen marchens 100 års jubilæum og at få et fantastisk kammeratskab oven i alt dette, ganske gratis.

Comments are closed.