MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Hjemmesiden opdateret omkring MAKONI 2016

I forbindelse med årets Nijmegenmarch er der lagt mere information om MAKONI 2016 på hjemmesiden, og hele arbejdsgruppen deltager i Nijmegenmarchen, hvor man er velkommen til at kontakte os for en snak om projektet.

Arbejdsgruppen består af følgende personer (i parentes hvor du finder dem i Nijmegen i år):

  • Marchchef major Tommy Rasmussen (individuel)
  • Marchleder kaptajn Jens Østrup HJV (Team Balou / FHD)
  • Marchleder premierløjtnant Peter Pedersen HJV (Team Balou / FHD)
  • Marchleder (og webmaster) Helge Larsen HJV (individuel)

Der arbejdes på at der i oktober og november gennemføres orienteringsmøder rundt i landet, hvor vi vil orientere om mere specifikke forhold omkring træning, selve marchen, samt hvorledes erfaringer fra tidligere er indarbejdet i den kommende træning og march.

Træningssamlingerne er en meget væsentlig del af vores træning og derfor er der allerede nu lagt en foreløbig plan for deres placering tidsmæssigt.

Hvis du er interesseret i vores projekt, som gænger, hjælper, eller på anden måde kan hjælpe os, vil vi meget gerne at du udfylder vores interesseundersøgelse, så vi får en rigtig god ide om hvor mange der er interesseret.

Comments are closed.