MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Dag 1 – Velkommen til Kongens København!

Så er Makoni 2016 i gang. Og hvilken start! Det var en flok veloplagte danskere, hollændere, nordmænd og svenskere, som stod klar til indøvning af eksercits kl.06.00 på parkeringspladsen foran Ramsøhallen i Gadstrup, hvor første indkvartering fandt sted. Herfra gik turen i busser og biler til Kastellet i hjertet af København, hvor chef for Hjemmeværnet, general Finn Winkler og chef for Dansk Nijmegen Kontingent, oberst Mogens Bech var mødt op for at hilse på de 70 gængere. Det samme var omkring 120 pårørende, som i fællesskab med gængerne kunne nyde en hyggelig brunch før afmarch og tale ved general Winkler.

”Jeg er stolt over at se så mange hollændere, nordmænd og svenskere på Makoni holdet denne gang. Jeg er dog lidt betænkelig ved nordmændene, idet jeg ved, at de er nogle meget dygtige gængere,” lød det med et glimt i øjet fra Winkler, før han ønskede alle en god march og på gensyn i Nijmegen om godt 14 dage.

Med Flyvevåbnets tambourkorps i front blev det en festlig og taktfast afmarch fra Kastellet. Holdet skulle kun bevæge sig over broen ved indgangen, før nysgerrige københavnere og turister fandt både smil og kameraer frem. Med 4,5 km/t gik det støt og roligt gennem indre by og ikke mindst tværs over Amalienborg slotsplads, hvor Livgarden trådte an i respekt for gængerne. En stor oplevelse!

Den positive opmærksomhed blev på imponerende vis kendetegnende for hele turen gennem København. Børn og voksne vinkede, og nogle stod endda ud af bilerne for at betragte scenariet på tæt hold. Flere fik også stillet deres nysgerrighed og tabte både næse og mund, da det gik op for dem, at gruppen skulle gå HELE vejen til Holland.

Efter en smuk tur op ad Frederiksberg Allé dannede det velkendte Frederiksberg Slot rammen om første rast efter blot 6,5 kilometers march. Herfra gik turen stik vest ud af Roskildevejen, hvor den næste rast ventede efter 12 kilometer og en noget højere marchhastighed. Distancen til sidste rast lød på 11,7 kilometer fulgt op af en velfortjent pause i grønne omgivelser med indtag af passende mængde kulhydrater og for nogles vedkommende vabelassistance fra Doc Villy & Co.

Dag 1 har som forventet været præget af højt humør og ægte holdånd såvel hos gængere som hos hjælpere, der dagen igennem har bevist, at der er styr på praktikken i alle faser af såvel logistik som madlavning. Erfaringen og viljen til at hjælpes ad skinner igennem og sætter kun en endnu kraftigere streg under den optimisme, som har kendetegnet Makoni helt fra den allerførste træningssamling tilbage i det tidlige forår. Med andre ord – vi er klar!

Comments are closed.