MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Itzehoe – Lamstedt

Fra morgenstunden måtte en af hollænderne sendes til lægen, med en mistanke om blodforgiftning i den ene fod.

Dagens tur startede kl. 05.00 med en tur gennem en naturpark over Kremper Heide.

Vejret var hverken eller, for det ville ikke starte med at regne rigtigt, men det ville heller ikke holde op med at dryppe.

Første rasten lå ved færgeoverfarten mellem Glückstadt og Wischhafen. Under den 25 minutter lange overfart kunne holdet komme ned i salonen, for at nyde en varm forfriskning.

Efter overfarten måtte en af vores hollandske venner desværre hjælpes fra borde, med en achillescene som var hård som stål, hvilket gjorde at han måtte udgå af holdet.

Andenrasten var en velkendt lokalitet, da det var det samme alderdomshjem som i 2002. Beboerne var sikkert også de samme, for bestyreren kunne straks kende os igen. Her fejrede vi med en øl (spiritusforbudet blev midlertidigt ophævet), at vi nu sammenlagt har tilbagelagt 250 af de i alt 650 km som turen er planlagt til.

På andenrasten modtog vi også den første hollænder tilbage fra lægen, med besked på at det kun var en overfladeinfektion, som med den rette behandling ikke ville forhindre hans deltagelse i marchen, hvilket han var rigtigt glad for at høre.

I Lamstedt blev vi indkvarteret i et sportscenter, som ud over vores hal bestod af et tilstødende badeland/svømmehal. Denne facilitet blev flittigt benyttet og man kunne i eftermiddagens løb observere Oberleutnanten med flere mishandle de stakkels badedyr for øjnene af de små børn.

Le Chef stod igen for aftenens forplejning, som denne gang bestod af glaseret skinke med nye kartofler, hvid sovs og den obligatoriske paste og friske salat.

I den lille cafe tilsluttet svømmehallen var der gjort klar til bryllup dagen efter, og deres lukketid var kl. 18.00, men efter at indehaveren havde kastet et kort blik på holdet, så han hurtigt muligeden for at redde hele månedens omsætning på en enkelt aften, så han ryddede bryllupsbordet væk, og droppede lukketiden. I løbet af aftenen løb han tør for øl, men der blev hurtigt sendt bud til nabobyen efter friske forsyninger så festen kunne fortsætte.

Rendsburg – Itzehoe

Turen fra Rendsburg startede kl. 05.00 efter en kort opvarmning med steptræning, som ingen vile kunne have købt bedre i et fitness center, da trapperne der førte ned til tunlen under Kieler-kanalen var ude af drift, og de mange trin skulle tages på en stillestående rulletrappe.

Forpustet og med pulsen på max nåede holdet op på den anden side.

Derfra gik turen af den slagne rute mod første rast.

Dagen var præget af en del byger, og på et tidspunkt var Oberleutnanten på recce tur for at finde et passende sted hvor hele holdet kunne stille sig i ly for regnen, men busskuret viste sig at være for lille.

På den sidste rast mødte Le Chef holdet, som blev opvartet med hjemmelavede gule ærter. Oberleutnanten besluttede sig her for at han ville indtage sit måltid på samme måde som de gamle romere, nemlig liggende.

Fra den sidste rast var det også nødvendigt at sende endnu en tandskade til behandling, men det blev i familien, da det nu var Ole Hanson det gik ud over. Heldigvis var den kaserne vi skulle indkvarteres på en sanitetskaserne, og rådede derfor over tandlæge faciliteter.

Inden ankomsten til selve Itzehoe by måtte vi iføre os det fulde regntøj, da regnbygen var meget kraftig og langvarig.

Gennem byen havde vi lokal guide på, da Otto Ziebul fortalte at han var født i byen, og derfor kendte samtlige genveje i byen.

Vel ankommen til kasernen modtog holdet den obligatoriske briefing, og kunne derefter starte med at indrette sig.

Aftensmåltidet blev indtaget i kasernens cafeteria (kaldet truppenküche) og bestod af det sædvanlige brød som tyske soldater spiser til aftensmad, suppleret med en smule varm suppe af hensyn til os.

Det lokale soldaterhjem belv flittigt benyttet i løbet af aftenen.

Kiel – Rendsburg

Efter en god nats søvn trådte holdene an til instuktion om dagens march til Rendsburg, hvorefter vi satte i gang kl. 05.00.

Vi startede i det skønneste morgenvejr, først langs Kieler-kanalens (Nord-Ostsee-Kanal) sydlige bred, hvorefter vi i en amfibisk operation (passage ved Landwehr) indtog den nordlige bred.

Vi modtog undervejs en del ønsker om god tur fra lokalbefolkningen, som endnu ikke havde fattet at det var Oberleutnant von Østrups andet togt i Nordtyskland.

Vel ankommen på anden rast i Seehsted, blev vi modtaget af vores hjælpere, som ud over rasten havde sørget for at lokalbefolkning stillede op og hilste på holdet på behørig vis. Vi kan med glæde konstatere at vores tilhængere findes blandt den yngre del af befolkningen i det nordtyske område.

På rasten blev vi kontaktet af en lokal journalist, som havde set os ankomme langs kanalen, og han fik et interview på stedet, samt muligheden for at tage nogle gode billeder.

Dagens rute var meget spændende, idet Oberleutnant von Østrups evner ud i kortlæsning og vejfinding, til stor undren for holdet, bragte dem gennem delvist svensk territorium.

Overnatningen foregår på Feldwebel-Schmidt-Kaserne i Rendsburg, og marchgængerne er her efter eget udsagn indkvarteret på Hotel Hilton (nyrenoverede enkeltkvarterer), mens støtteelementet og marchledelsen bor på low class hotel (renoveringen foregår).

I dag havde Le Chef en fridag, da aftensforplejningen leveredes af kasernens cafeteria. Menuen var Chilli-Con-Carne med kartofler.

Status for holdet er at Pappa Doc og Baby Doc kan indskrænke sig til at behandle de obligatoriske vabler og ømme muskler. De to marchdeltager, som var på infirmeriet mandag, er i åbenlys bedring.

Slagelse – Korsør – Kiel

I dag var en kort tur, så vi stod sent op. Morgenmad kl. 05.00 og afmarch fra skolen kl. 06.00.

I dag havde vi to tilfælde, som krævede lægelig bistand, så Pappa Doc (Villy) lavede en aftale med infirmeriet på Antvorskov Kaserve i Slagelse. Vi fik udbedret en tandskade og startet medicineringen af en lungebetændelse. De behandlede skader har ingen indflydelse på marchdeltagelsen.

Efter ankomsten til Flådestation Korsør, havde vi en kort rast inden afgangen mod Kiel. Samtidig lavede DR P4 et interview med oberleutnant J.A. von Østrup (som i dagen anledning er udnævnt til prezze- og informationsoffizier), Linda Dahlgaard og Brian Meldrup.

Desværre havde søværnet på grund af andre opgaver ikke mulighed for at løfte os, så den bestilte turistbus blev lynhurtigt omdøbt til et skib, og navngivet HMS Painless.

I skrivende stund (kl. 12.48) er oberleutnant J.A. von Østrup med støtteelementet på vej til Kiel. Ved ankomst til Kiel vil oberleutnanten derfra drage hærgende af ruten, krævende den ret, som hans ædle byrd og deraf følgende egenskab som selvbestaltet Freiherr berettiger til, hvilket de på ruten værende tyske garnisoner og byer vil mærke. Tyskland ville indledningsvis ikke sådan lade sig kue, så vi blev mødt af torden og et gigantisk regnvejr (godt vi ikke var til fods).

Overnatning forgår på Marinestütspunkt Kiel, hvorfra morgendagens rute udgår.

Ved ankomst til Kiel kunne gårsdagens lange tur stadigvæk mærkes på folk i det mange former for gakket gangart blev bemærket.

Dagens kulinariske højedepunkt stod Le Chef selvfølgeligt for, og det bestod af god dansk æggekage med rugbrød (sponsoreret af Koberg) og til desert var der iskage.

Flyvestation Skalstrup – Slagelse

Dagen i dag er den længste etape på hele turen til Nijmegen, nemlig 63,3 km. Derfor startede dagen meget tidligt, da vi skulle afmarchere kl. 03.00 (morgenmaden var klar kl. 02.00).

Turen gik i morgenmørket gennem det midtsjællandske landskeb af de mindre veje, ned mod Haralsted.

Anden rast blev holdt ved Valdemar kompagniet i Rinsted, da der er flere gængere og hjælpere på holdet fra dette kompagni, inklusive kompagnichefen selv. Der var samtidig besøg af chefen for Totalforsvarsregion Sjælland, og driktschefen for Hærhjemmeværnsdristrik Vestsjælland, og en del af de pårørende til gængerne var også til sted.

Rasten var lidt længere end det normale, da denne rasteplads var i særklasse. Der var stillet en grill op, så der var ristede pølser til alle, og der var også dessert bestående af en speciel lagkage, som holdet ikke var ubekendt med, idet de marchgængere der var med i 2002 kunne genkande indholdet.

På den sidste del af dagens rute fik vi besøg af TV2 Øst, som lavede et ultrakort interview, og lavede nogle optagelser.

Vi ankom til Østre skole i Slagelse ud på eftermiddagen, mens man her ver ved at afslutte Slagelsemarchen. Vi skulle overtage skolen efter marchen, så efter lidt koordinering kunne vi rykke ind på skolen

Le Chef havde sørget for at aftensmenuen bestod af grillet oksefilet, kartoffelsalat, frisk salat, og pasta. I anledning af en fødselsdag var det kage til dessert.

Alle var meget trætte efter den lange marchdag (enkelte faldt endda i søvn under aftenspisningen), og der blev meget hurtigt ro i gymnastiksalen, hvor vi var indkvarteret.

Kastellet – Flyvestation Skalstrup

Vi stod tidligt op, for at være klar til den store dag. Morgenmad blev serveret fra kl. 06.00, og efter en lille eksersits prøve med det samlede hold, begyndte vi transporten til Kastellet.

Vi var samlet på Kastellet kl. 08.45 og efter et holdbillede var vi klar til den første af talerne: Generalmajor J.S. Norgaard (chefen for Hjemmeværnet). Talen omhandlede det som efterhånden kendetegner holdet, nemlig engagement, holdninger og viljestyrke. Derudover roste han holdet for træningsindsatsen, samt hjælperne for deres store støtte i forbindelse med træningssamlingerne. Afslutningsvis udtrykte han stor stolthed ved holdets indsats og ønskede os god tur og på gensyn i Nijmegen.

Næste punkt på programmet var et let traktement, hvor forsvarsminister Søren Gade og Chefen for Hjemmeværnet havde lejlighed til at møde holddeltagerne, og herunder snakke med dem om deres forventninger til turen.

Sidste punkt på programmet var forsvarsminister Søren Gade, der talte om marchers store betydning gennem historien, og herunder nævnte han Hannibal og Alexander, som med deres hære kom vidt omkring til fods. Ministeren omtalte også det værdifulde samarbejde mellem forskellige nationer og forskellige værn. Derudover roste ministeren hjemmeværnets engagement i for anden gang at stå for en march fra København til Nijmegen. Ministeren sluttede sin tale med at udtrykke stolthed over holdets kommende indsats, og sendte derefter holdet afsted fra Kastellet.

På turen igennem den indre by var vi ledsaget af beredent politi og tambourkorpset fra Totalforsvarsregion København. Turen førte os fra Katellet over Amalienborg, forbi Nyhavn, over Kongens Nytorv, op gennem strøget, henover Rådhus pladsen, med retning direkte mod Frederiksberg, og derfra direkte ned mod Hærens Officersskole.

Efter afsked med eskorten og en kort rast, gik turen af en meget trafikeret Roskildevej ud mod Høje Tåstrup hvor anden rast blev holdt.

Mellem anden og tredie rast, som blev holdt på Tune Landbrugsskole, mødte holdet en af dagens eneste men ogå alvorligste regnbyge.

Herfra gik turen af mindre veje til Hærhjemmeværnsdistrikt Køge Bugt, som bor på flyvestation Skalstrup.

Som en sidebemærkning kan det nævnes at Le Chef 1) til aftensmad havde besluttet at servere dampet laks på rodfrugtbund, hertil frisk salat og pasta. Til desert var der fru Pappa Doc’s 2) hjemmelavede iskager.

1) Le Chef er vores kok Henning Nyvang 2) Pappa Doc er vores sanitestbefalingsmand Villy Olesen

Klokken er nu 21.32 og 97% af holdet sover allerede, og derfor supplerer vi med billeder senere, da vi også skal sove – Godnat.

Samling og Overnatning på Flådestation Holmen

Holdet er sat i stævne på Holmen, for at de sidste detaljer kan falde på plads og vi kan får hele holdet samlet, inklusive vore hollands venner fra det hollandske flyvevåben og marine.

Der stor gensynsglæde mellem de gængere, der var med i 2002, og som nu igen var samlet.

Indkvarteringen på Holmen lignede i de første par timer en beduinlejr, men efterhånden fik vi det organiseret.

Der blev afholdt en briefing vedrørende de nødvendige detaljer, for at kunne starte ud på marchen.

Gensynsglæden betød at folk havde svært ved at finde til ro, så den første nat blev meget kort.