MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Survival day

Efter morgenmad kl. 0400, gik starten kl. 0500. Inden afgang, kunne holdet med glæde konstatere at von Østrup denne gang har overlevet en hviledag i Oldenburg, og der bliver derfor ingen MAOLNI (March Oldenburg – Nijmegen) i 2013. På den baggrund valgte de hollandske deltagere at tilægge von Østrup graden som Air Coommodore (generalmajor i det hollandske flyvevåben) således at han som marchleder ville få en god start på dagens march.

Da vi denne gang har overnattet på en ny kaserne i Oldenburg, blev de første 500 meter tilbagelagt indenfor hegnet, derudover var den første del af ruten ganske ny for alle, men efter ca. 8 km var vi igen inde på den “gamle” rute, hvor tørve produktionen ikke har ændret sig mærkbart de sidste 5 år.

Mens vi gik ad ruten kunne det konstateres at de første otte marchdage har tærret på folks fysik og psyke, og det er tydeligt at se at folk nu – selv efter en hviledag – er meget brugte.

Under vejs blev det fejrt at vi nu har rundet de første 400 km. Vejret var fint march vejr fra morgenstunden, let overskyget og let til frisk vind. Fra sidste rast og hjem var der en del regnbyger, så der blev indøvet regntøjs-eksersits. Dagens samlede distance blev på 53,9 km.

Efter dagens afslutning kunne vi konstatere at endnu en ny MAKONI-rekord er slået, endnu igen dagsregn og det betyder at vi har aldrig prøvet at gå så mange dage i træk uden hele regnvåde dage :-).

Vi nåede dagens mål, Werlte kl. 1455. Werlte er et kendt sted fra 2007, hvor det var den mindste af lokaliteterne. Siden da er disse blevet væsentligt udvidet med mange ny omklædnings- og badefaciliteter.

Da den lokale sportsforening i år kan fejre 100 års jubilæum, hvilket sker i samme uge som vi besøger byen, var der til anledningen rejst et stort partytelt på pladsen bag bygningerne, og det valgte hollænderne at benytte til deres overnatning.

Le Chef og kompagni havde valgt at lave kylling i karry med løse ris og salat, hvilket blev nydt af samtlige deltagere.

Hvor der er vilje er der en vej

Efter de sædvanlige forberedelser startede dagens march kl. 0500. Vejret var fint fra morgenstunden let overskyget og med lidt vind.

Rastepladsholdet er efter holdenes afgang i gang med at blande saft. Der bruges normalt 50-60 liter saft om dagen, og på varme dage op til 100 liter.

Ude på ruten blev vejret bedre og solen fik mere kraft.

Erfaringerne fra 2002 og 2007 har vist at denne dag, er der hvor mange marchgængere er presset helt ud over deres yderste grænser. Det er ikke anderledes i år. Der belv set både blod, sved og tårer fra mangen en marchgænger.

Holdet kunne for tredje gang holde rast ved Coca cola depotet i Hasselüne, hvor de velvilligt stillede vareprøver til rådighed (Direktøren for Coca Cola Germany er dansker:-))

Retsen af turen til Lingen forløb uden de store oplevelser, i det ruten går ad en meget lige, ca. 18 km lang rute ind mod Lingen. I Lingen ændrede vi ruten en lille smule således at vi undgik de store veje og vejkryds. Holdet fik efterfølgende at vide at det havde forlænget dagens rute med 12 meter.

Dagens indkvartering var på en lokal skole hvor vi overnattede i deres sportshal. Skolen stillede derudover meget velvilligt yderligere klasselokaler til rådighed for vores efterhånden travle oberplstergast (Papa Doc).

Til aften blev der serveret frikadeller og spidskål, hvilket er en sucess når der er et begrænset antal toiletter til rådighed.

Som et PS. kan det nævnes at von Østrup har sat en ny rekord. Han har nu anvendt ca. 1500 af de 2000 tåtutter (en hel flyttekasse) han købte i 2007. Det er set at han lægger de dagsgamle tåtutter i mundvigen som skrå hvorefter de tygges godt hele natten, dermed er de er klar næste morgen (som von Østrup siger, intet må gå til splide).

En ny begyndelse

Starten gik fra Lingen kl. 0500 og holdet havde indtil første rast lejlighed til at gense den rute som også blev benyttet i 2002 og 2007.
På vej mod første rast passerede holdet gennem en skov, og det var specielt at se dem gå ind med svingende arme, men komme ud med over hovedet som krigsfanger, da der var meget høje brandenæller i skoven.

På første rast måtte Brinth en tur på briksen hos Doc, da han havde fået en skade, som der lige skulle kigges på. Det viste sig dog at være en mindre skade på forfoden, men efter kyndig behandling var han var hurtigt videre.

Ved anden rast befalede von Østrup antrædning og klar til afgang, men blev afbrudt af et passerende tog som hindrede en rettig afgang.

Umiddelbart før tredje rast belv holdet mødt af vores hjælpere som havde forberedt at holdet passerede 500 km, hvilket blev markeret med champagne og jordbær dyppet i chokolade.

Efter tredje rast gik ruten direkte op mod den hollandkse grænse ved Dennekamp, men stor var hollændernes skuffelse da vi drejede af ca. 15 meter før grænsen for at gå en rute som de næste 4 km gik langs grænsen.

Lige inden den ny grænse passage passerede holdet gennem en lille skov, og der var den første alvorlige forhindring for Brinth: Et større træ lå hen over vejen, men det blev hurtigt klaret ved at Brinth og hans kørestol blev løftet over.

Efter passage af den ny grænseovergang, blev holdet beordret op i den sædvanlige tre kolonner og holdet marcherede, med sang ind i byen Losser hvor der var officiel modtagelse. Hollandske medier, TV og radio fik her lejlighed til at snakke med/interviewe holdets deltagere, mens der var arrangeret reception med helstegt pattegris og en enkelt kold øl.

Efter receptionen fortsatte marchen mod den tidligere Airbase Twente, hvor holdet ankom kl. ca. 1550. Holdt blev modtaget med hollandske MAKONI kager, som var arrangeret af en af de hollandske deltagere som var med i Danmark på grænsemarchen.

Den sædvanlige indbriefing foregik i øsende regnvejr, herunder blev det blandt andet oplyst at dagens ruten endte på 52,0 km.

Til aften serverede Le Chef glaseret skinke med kogte grønsager og salat.

Som noget helt nyt skal holdet selv opstille en bemandet brandvagt om natten, og holdene var derfor inddelt med en dansker og en hollænder på hvert vagthold, som hver havde en to timers vagt. Det samme vil ske når vi ankommer til Arnhem.

Fødder og sol holdt hviledag i Twente

Holdet er på hviledagen indkvarteret i en gymnastiksal på den tidligere flybase Twente. Flybasen er nu lukket og kommunen har overtaget de fleste faciliteter, men vi har som skrevet fået lov at overnatte i hallen.

Solen havde også valgt at holde hviledag så der var regnvejr fra morgenstunden, og morgenmaden blev derfor blev indtaget indendøre. Der var kun servering fra 0700 – 0800. I forbindelse med morgenmaden kunne man smørre sig en madpakke, så Le Chef’s team kunne holde fri resten af dagen.

I løbet af formiddagen blev der vasket og da det stadig regnede ind i mellem blev vasketøjet hængt op, hvor det var muligt. Det var bl.a. i baderummene, hvor der blev hængt tørresnore op.

En af vores marchgængere var den foregående dag blevt bidt/stukket af et insekt, mens vi gik langs med den hollandske grænse. Hans arm hævede i løbet af natten op, og Papa Doc bestemte derfor at han skulle tilses af en lokal læge. Efter konsultationen blev han udstyrret med en recept på antibiotika, og er nu i gang med den ordinerede behandling.

Vores hollandkse kolleager havde, for dem der havde lyst, arrangeret en tur ind for at se FC Twentes stadion, og det var spændende for dem der deltog.

Lige i nærheden af gymnastiksalen var et lille The-hus, hvor nogle valgte at spise frokost.

Eftermiddagen blev derefter brugt til hvile, læsning og en lille ekstra “morfar”.

Sidst på eftermiddagen ankom de T-shirts som var blevet bestilt tidligere på turen.

Aftensmaden, som ikke blev tilberedt af Le Chef, bestod af en Barbecue, hvor der var flere forskellige slags kød og salater

Efter aftensmaden gik folk ret hurtigt til ro, da morgendagen er en af de lange marchdage på 56 km, og vi skal derfor tidligt op.

Dagen efter dagen

Efter hviledagen var det tid at starte igen. Morgenmaden blev serveret kl. 0300, da holdet skulle starte kl. 0400. Forude ventede 56 km march til MP kasernen i Eefde. Vejret er nu ikke helt med os længere, for det støvregner fra morgenstunden.

På grund af regnen blev første rast rigget til med to pavillioner med en pressenning i mellem, så grupperne kunne sidde i tørvejr.

Ruten gik ad kendte veje i det hollænderne ikke har ændret i deres rutevalg siden vi sidst var her i 2007.

Anden rast blev “igen” oprettet hos Opel værkstedet i Hengevelde. Til forskel fra 2002 og 2007 var vi, på grund af regnen, denne gang inde i en af værkstedshalleren. Her var der blandt andet lejlighed til at gennemføre en tiltrængt service på holdets cykel.

Tredje rast blev også gennemført på et “kendt” sted, nemlig ved et lille landværksted, hvor der var mange spændende gamle biler, så Jan fik besked på at holde sine hænder i lommen. Brinth benyttede lejligheden til at få justeret lufttrykket i sine dæk.

På fjerde rast blev der serveret suppe. Her havde en virksomhed som producerer gynmastik redskaber til børn, velvilligt stillet et partytelt m/bar (som dog var lukket) til rådighed for holdet. Firmaet skulle senere samme dag holde “gå på ferie” party for de ansatte.

Da holdet ankom til Eefde, hvor vi skulle bo for tredje gang (2002 og 2007), viste dagens distance 58 km. Holdet var i mål kl. 1443.
Holdet blev indkvarteret på værelser med senge, men der skulle benyttes egen sovepose eller lign.

Le Chef havde fået fuld rådighed over kasernens køkken, som efterfølgende skulle pakkes sammen da kasernen lukker i begyndelsne af august.

Til aften blev der serveret koletter i fad med pasta, ris og frisk salat.

Sidste dag med kliken

Holdet skal nu til at starte senere. Derfor blev der serveret morgenmad kl. 0500 og starten på dagens march gik kl. 0600.

Vi havde i løbet af aftenen været nødt til at hospitals indlægge en af vores marchdeltagere, der ikke reagerede som ønsket på den antibiotika behandling han påbegyndte på hviledagen i Twente.

Turen gik forbi kendte steder som universitetet i Zupthen, over den Canadiske bro i centrum inden første rast.

Senere fortsatte turen gennem den berømte naturpark, hvor deltagere fra 2002 og 2007 havde lejlighed til at gense den skønne natur. På grund af naturparkens mange naturstier, valgte holdet tohjulede deltagere (to personer) at køre syd om parken, denne tur forlængede deres dags distance betragteligt.

Dagens march sluttede hos Air Mobile Brigade i Schaarsbergen, et sted hvor holdet også har boet to gange tidligere.

Dagens distancer endte på, for marchgængerne 33 km, for de tohjulede på 46 km.

Til aftensmad serverede Le Chef oksefilet, flødekartofler og frisk salat.

Kl. ca. 2000 fik holdet besøg af Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, Chefen for Forsvartes Sundhedstjeneste, generallæge Erik Darre, oberst Mogens Bech, chef for det danske Nijmegenkontingent og kontingentets marchleder, major Benny Stensdal.

De fik en briefing om turen, holdets opleveleser samt en orientering om holdets generelle helbreds og træningstilstand. Inden de kørte tilbage fik de to generaler en kort instruktion i anvendelsen af nogle af de remedier som Oberplastergasten (Papa Doc) har anvendt på MAKONI deltagernes fødder, ligesom de hver især blev udstyrret med en mindre beholdning af samme.

Ankomst til Nijmegen

I dag kunne vi sove længe, for det var endnu en kort dag. Morgenmad blev serveret kl. 0545 og afgang var sat til kl. 0645, for at passe med de forskellige programpunkter for dagen.

Der blev sunget fødselsdagssang for Jens Østrup i dag, da han fylder år i dag.

Vejret fra morgenstunden var overskyget men ellers fint marchvejr.

Turen ind gennem Arnhem by er den delstrækning på ruten, hvor der er flest sving og retningsskift, og det lykkedes stort set uden problemer at kommen igennem.

Første rast var placeret ved et lille hestehold syd for Arnhem, hvor vi havde fået lov til at komme ind i bygningen. Som en overraskelse havde Jens fået hjælperne til at lægge øl ned mellem deres madpakker, for at fejre fødselsdagen. Spiritus forbudet blev derfor løftet mens vi var på rasten.

Næste rast var kl. 1100 i Lent lige nord for Nijmegen, på nordsiden af Wall floden, ved en lille restaurant, hvor de hollandske mariner havde arrangeret en lille reception for venner og bekendte. Der var mulighed for øl og kaffe, og dertil havde Le Chef’s folk sørget for et par store lagkager.
Rasten i Lent blev også benyttet til at udlevere medaljemønterne, som nu var ankommet ved hjælp af Rolf (en gænger på Nijmegenmarchen) og generalens chauffør. Mønterne blev udleveret ved en lille ceremoni på en lille plads overfor restauranten.

For at få resten af dagens program til at hænge sammen afgik vi fra Lent kl. 1150, for med svensk musikledsagelse at gå til Wedren, Nijmegenmarchens civile startsted i Nijmegen by, hvor Nijmegen marchens organisation KNBLO ønskede at modtage os til en reception.

Fra Wedren fortsatte holdet uden musikledsagelse, da vi ønskede at ankomme til Heumensoord og selv modtage den store hyldest fra de andre marchkammerater.

Holdet kom ind gennem støvleporten kl. 1335 efter en distance i dag på 33 kilometer.

På flagpladsen blev holdet modtaget af det danske Nijmegen Kontingents chef, oberst Mogens Bech, og holdet blev overdraget til Nijmegen Kontingentet for deltagelse i Nijmegen marchen.

Efter en velkomsttale var der arrangeret en reception i ølteltet for os, hvor der var mulighed for at møde de andre gængere.

Holdet er nu indtrådt under Nijmegen Kontingentet, og der kommer ikke flere nyheder her, men følg med på nijmegen.dk.