MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Hjemmesiden opdateret omkring MAKONI 2016

I forbindelse med årets Nijmegenmarch er der lagt mere information om MAKONI 2016 på hjemmesiden, og hele arbejdsgruppen deltager i Nijmegenmarchen, hvor man er velkommen til at kontakte os for en snak om projektet.

Arbejdsgruppen består af følgende personer (i parentes hvor du finder dem i Nijmegen i år):

 • Marchchef major Tommy Rasmussen (individuel)
 • Marchleder kaptajn Jens Østrup HJV (Team Balou / FHD)
 • Marchleder premierløjtnant Peter Pedersen HJV (Team Balou / FHD)
 • Marchleder (og webmaster) Helge Larsen HJV (individuel)

Der arbejdes på at der i oktober og november gennemføres orienteringsmøder rundt i landet, hvor vi vil orientere om mere specifikke forhold omkring træning, selve marchen, samt hvorledes erfaringer fra tidligere er indarbejdet i den kommende træning og march.

Træningssamlingerne er en meget væsentlig del af vores træning og derfor er der allerede nu lagt en foreløbig plan for deres placering tidsmæssigt.

Hvis du er interesseret i vores projekt, som gænger, hjælper, eller på anden måde kan hjælpe os, vil vi meget gerne at du udfylder vores interesseundersøgelse, så vi får en rigtig god ide om hvor mange der er interesseret.

MAKONI 2016 er d.d. skudt I gang

Ved et kort møde med chefen for hjemmeværnet GM Finn Winkler, blev beslutningen om at gennemføre MAKONI (march København- Nijmegen) i sommeren 2016 endeligt konfirmeret.

Der blev etableret en arbejdsgruppe med nogle kendte og nogle nye medlemmer, alle dog erfarne marchgængere.

 • Som delegationschef blev Major Tommy Rasmussen udpeget (deltager på MAKONI 2012), idet major Svend O. Andersen, der har været delegationschef i 2002, 2007 og 2012, ikke kan deltage grundet nyt job i forsvaret.
 • Marchleder Kaptajn Jens Østrup HJV (deltager på de tre foregående MAKONI)
 • Marchleder og WEBMASTER Helge Larsen HJV (deltager på de tre foregående MAKONI)
 • Marchleder Premierløjtnant Peter Pedersen HJV.

Marchdeltagere fra Danmark, Holland og måske Norge og Sverige vil deltage.

Der vil blive lagt nyheder og status på planlægningen på MAKONI hjemmesiden i takt med at planlægningen skrider frem, ligesom hjemmesiden på et ikke nærmere angivet tidspunkt i forsommeren, vil blive åbnet således at man kan tilkendegive om man er interesseret i at høre mere om projektet og evt. deltage.  Der vil i lighed med tidligere blive gennemført 4 træningssamlinger på to og tre dages marcher i løbet af foråret 2016, primært i perioder med helligdage således at der ikke skal bruges unødigt mange ekstra fridage af den enkelte deltager.

Der vil blive informeret om projektet ved årets Nijmegen march og der vil blive afholdt et antal informationsmøder i løbet af efteråret 2015, fordelt passende over landsdelene.  Den grove tidsplan ligger på nuværende tidspunkt i en ramme der hedder:

Året 2016:

 • Fredag 1 JUL holdene møder i København.
 • Lørdag 2 JUL marchen starter.
 • Søndag d. 17 holdet ankommer til Nijmegen.
 • Tirsdag d. 19 JUL- fredag d. 22 JUL gennemføres Nijmegen Marchen.

Hold øje med hjemmesiden, det er en unik mulighed for at afprøve egne grænser, at deltage i markeringen af Nijmegen marchens 100 års jubilæum og at få et fantastisk kammeratskab oven i alt dette, ganske gratis.

Reunion

AG ønsker alle og deres familier et godt Nytår, og håber at I alle er kommet godt gennem julen også.
Der er i forbindelse med MAKONI marcherne tradition for at vi efter et stykke tid mødes igen, for sammen at mindes vores gode tur fra København til Nijmegen.
MAKONI 2012 Reunion vil finde sted den 2. og 3. februar 2013, og vil blive gennemført i Odense, mere specifikt på samme lokalitet som vi brugte til vore 2. træningssamling i 2012.

Adressen er Svennekærgaard, Vibelundvej 45, 5200 Odense V.
Påklædning er civilt under hele Reunion. Evt. kan uniform medbringes til marchturen om søndagen.

Indkvartering er den samme som under træningssamlingen, nemlig primitiv overnatning i lokaler på Svennekærgaard, eller hvis nogen har mulighed for det i egen medbragt campingvogn.
Der vil være begrænset plads, da vi også har inviteret vores hollandske marchvenner, og endnu ikke ved hvor mange der dukker op. I bedes alle medbringe eget rasteudstyr, mens der vil være hvad vi ellers har brug for til at gennemføre arrangementet.
Der er ikke adgang til badefaciliteter.

Vores alle sammen’s Le Chef, vil med sit team, stå for forplejningen, mens Claus (Store) har lovet at hjælpe med drikkevarer.
Prisen for deltagelsen i vores Reunion er kr. 0,-, dog er transport til og fra for egen regning (der er intet ordrenummer til at dække transportudgifter). Drikkevarer kan købes til de sædvanlige lave “Claus” priser under arrangementet.

Tilkendegivelse om deltagelse (kræver indlogning) + evt. såler fra Sportspharma gøres via hjemmesiden og bedes være gjort inden den 14. januar 2013.

Den foreløbige program ser således ud:

Lørdag 2. februar 2013:

1300 AG + forplejning ankomst
1400-1500 Ankomst og kaffe
1500 Fælles velkomst
1515 Billeder og genopfriskning af minder
Herunder tilpasning af såler fra Sportspharma *)
1730 Klargøring til spisning
1800 Aftensmad
1930 Socialt samvær

Søndag 3. februar 2013:

0900 Morgenmand
1000 Oprydning
1045 Fælles farvel
1100 Lille marchtur for dem der har lyst til det (Ingen bademulighed efterfølgende) **)

*) Niels fra Sportspharma vil deltage og tilbyder tilpasning af såler, lørdag eftermiddag. Prisen for et sæt er kr. 350,-, som betales kontant. Interesse tilkendegives sammen med tilmelding.

**) Vi har modtaget et forslag om at deltage i Kyndelmissevandring i Ryslinge med distancer på 5, 10 og 20 km i stedet for en lokal tur. Der er dog 30 km til startstedet, så hvis det ønskes, bliver der justeringer af tidspunkterne for søndagen.

Soon it’s time for reunion

Walkers and support team members: soon it’s time for a MAKONI reunion.

Some details are still being worked out, but make sure to book the weekend of 2-3 February.

The purpose of the gathering is to meet, greet and refresh good memories from the trip.

Also, we are going to use up the money earned from selling ourselves beers and so on during the training sessions in Denmark and along the route during MAKONI.

Whether that surplus money can cover everything is yet to be determined; maybe reunion participants will have to make a small contribution.

The location of the event is:

Svennekærgård
Vibelundvej 45
5200 Odense V

The sketch of the program is:

We meet Saturday afternoon to talk about old times, before we have dinner cooked under the leadership of Le Chef. After that we continue having a good time together, probably having some beer and/or wine.

Sunday morning everybody participates in cleaning up the premises. Standard MAKONI procedure.

After that there is the option of walking a 10-12 km trip in the surrounding area in hopefully good weather before saying goodbye.

As mentioned: more details to follow.

/Arbejdsgruppen

Reunion nærmer sig

Så er det ved at være tid til reunion (samling) af gængere og hjælpere.

Alle detaljer er ikke på plads endnu, men reserver allerede nu weekenden 2.-3. februar 2013.

Formålet er at gense hinanden og snakke om turen.

Vi skal samtidig have brugt overskudet fra ølsalget og hvad der ellers er af overskud.
Om kassen kan dække det hele, eller om der kan blive behov for en mindre betaling fra den enkelte, ved vi ikke helt endnu.

Stedet bliver:
Svennekærgård
Vibelundvej 45
5200 Odense V

Programmet bliver i retning af:

 • Vi mødes lørdag eftermiddag for at udveksle minder fra turen, inden vi spiser aftensmad. Derefter vil der sikkert blive drukket noget øl og/eller vin.
 • Søndag morgen vil vi sammen rydde op, inden vi går en lille tur på omkring 12 km i området.

Nærmere detaljer følger, når de er afklaret.

Ankomst til Nijmegen

I dag kunne vi sove længe, for det var endnu en kort dag. Morgenmad blev serveret kl. 0545 og afgang var sat til kl. 0645, for at passe med de forskellige programpunkter for dagen.

Der blev sunget fødselsdagssang for Jens Østrup i dag, da han fylder år i dag.

Vejret fra morgenstunden var overskyget men ellers fint marchvejr.

Turen ind gennem Arnhem by er den delstrækning på ruten, hvor der er flest sving og retningsskift, og det lykkedes stort set uden problemer at kommen igennem.

Første rast var placeret ved et lille hestehold syd for Arnhem, hvor vi havde fået lov til at komme ind i bygningen. Som en overraskelse havde Jens fået hjælperne til at lægge øl ned mellem deres madpakker, for at fejre fødselsdagen. Spiritus forbudet blev derfor løftet mens vi var på rasten.

Næste rast var kl. 1100 i Lent lige nord for Nijmegen, på nordsiden af Wall floden, ved en lille restaurant, hvor de hollandske mariner havde arrangeret en lille reception for venner og bekendte. Der var mulighed for øl og kaffe, og dertil havde Le Chef’s folk sørget for et par store lagkager.
Rasten i Lent blev også benyttet til at udlevere medaljemønterne, som nu var ankommet ved hjælp af Rolf (en gænger på Nijmegenmarchen) og generalens chauffør. Mønterne blev udleveret ved en lille ceremoni på en lille plads overfor restauranten.

For at få resten af dagens program til at hænge sammen afgik vi fra Lent kl. 1150, for med svensk musikledsagelse at gå til Wedren, Nijmegenmarchens civile startsted i Nijmegen by, hvor Nijmegen marchens organisation KNBLO ønskede at modtage os til en reception.

Fra Wedren fortsatte holdet uden musikledsagelse, da vi ønskede at ankomme til Heumensoord og selv modtage den store hyldest fra de andre marchkammerater.

Holdet kom ind gennem støvleporten kl. 1335 efter en distance i dag på 33 kilometer.

På flagpladsen blev holdet modtaget af det danske Nijmegen Kontingents chef, oberst Mogens Bech, og holdet blev overdraget til Nijmegen Kontingentet for deltagelse i Nijmegen marchen.

Efter en velkomsttale var der arrangeret en reception i ølteltet for os, hvor der var mulighed for at møde de andre gængere.

Holdet er nu indtrådt under Nijmegen Kontingentet, og der kommer ikke flere nyheder her, men følg med på nijmegen.dk.

Sidste dag med kliken

Holdet skal nu til at starte senere. Derfor blev der serveret morgenmad kl. 0500 og starten på dagens march gik kl. 0600.

Vi havde i løbet af aftenen været nødt til at hospitals indlægge en af vores marchdeltagere, der ikke reagerede som ønsket på den antibiotika behandling han påbegyndte på hviledagen i Twente.

Turen gik forbi kendte steder som universitetet i Zupthen, over den Canadiske bro i centrum inden første rast.

Senere fortsatte turen gennem den berømte naturpark, hvor deltagere fra 2002 og 2007 havde lejlighed til at gense den skønne natur. På grund af naturparkens mange naturstier, valgte holdet tohjulede deltagere (to personer) at køre syd om parken, denne tur forlængede deres dags distance betragteligt.

Dagens march sluttede hos Air Mobile Brigade i Schaarsbergen, et sted hvor holdet også har boet to gange tidligere.

Dagens distancer endte på, for marchgængerne 33 km, for de tohjulede på 46 km.

Til aftensmad serverede Le Chef oksefilet, flødekartofler og frisk salat.

Kl. ca. 2000 fik holdet besøg af Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler, Chefen for Forsvartes Sundhedstjeneste, generallæge Erik Darre, oberst Mogens Bech, chef for det danske Nijmegenkontingent og kontingentets marchleder, major Benny Stensdal.

De fik en briefing om turen, holdets opleveleser samt en orientering om holdets generelle helbreds og træningstilstand. Inden de kørte tilbage fik de to generaler en kort instruktion i anvendelsen af nogle af de remedier som Oberplastergasten (Papa Doc) har anvendt på MAKONI deltagernes fødder, ligesom de hver især blev udstyrret med en mindre beholdning af samme.

Dagen efter dagen

Efter hviledagen var det tid at starte igen. Morgenmaden blev serveret kl. 0300, da holdet skulle starte kl. 0400. Forude ventede 56 km march til MP kasernen i Eefde. Vejret er nu ikke helt med os længere, for det støvregner fra morgenstunden.

På grund af regnen blev første rast rigget til med to pavillioner med en pressenning i mellem, så grupperne kunne sidde i tørvejr.

Ruten gik ad kendte veje i det hollænderne ikke har ændret i deres rutevalg siden vi sidst var her i 2007.

Anden rast blev “igen” oprettet hos Opel værkstedet i Hengevelde. Til forskel fra 2002 og 2007 var vi, på grund af regnen, denne gang inde i en af værkstedshalleren. Her var der blandt andet lejlighed til at gennemføre en tiltrængt service på holdets cykel.

Tredje rast blev også gennemført på et “kendt” sted, nemlig ved et lille landværksted, hvor der var mange spændende gamle biler, så Jan fik besked på at holde sine hænder i lommen. Brinth benyttede lejligheden til at få justeret lufttrykket i sine dæk.

På fjerde rast blev der serveret suppe. Her havde en virksomhed som producerer gynmastik redskaber til børn, velvilligt stillet et partytelt m/bar (som dog var lukket) til rådighed for holdet. Firmaet skulle senere samme dag holde “gå på ferie” party for de ansatte.

Da holdet ankom til Eefde, hvor vi skulle bo for tredje gang (2002 og 2007), viste dagens distance 58 km. Holdet var i mål kl. 1443.
Holdet blev indkvarteret på værelser med senge, men der skulle benyttes egen sovepose eller lign.

Le Chef havde fået fuld rådighed over kasernens køkken, som efterfølgende skulle pakkes sammen da kasernen lukker i begyndelsne af august.

Til aften blev der serveret koletter i fad med pasta, ris og frisk salat.

Fødder og sol holdt hviledag i Twente

Holdet er på hviledagen indkvarteret i en gymnastiksal på den tidligere flybase Twente. Flybasen er nu lukket og kommunen har overtaget de fleste faciliteter, men vi har som skrevet fået lov at overnatte i hallen.

Solen havde også valgt at holde hviledag så der var regnvejr fra morgenstunden, og morgenmaden blev derfor blev indtaget indendøre. Der var kun servering fra 0700 – 0800. I forbindelse med morgenmaden kunne man smørre sig en madpakke, så Le Chef’s team kunne holde fri resten af dagen.

I løbet af formiddagen blev der vasket og da det stadig regnede ind i mellem blev vasketøjet hængt op, hvor det var muligt. Det var bl.a. i baderummene, hvor der blev hængt tørresnore op.

En af vores marchgængere var den foregående dag blevt bidt/stukket af et insekt, mens vi gik langs med den hollandske grænse. Hans arm hævede i løbet af natten op, og Papa Doc bestemte derfor at han skulle tilses af en lokal læge. Efter konsultationen blev han udstyrret med en recept på antibiotika, og er nu i gang med den ordinerede behandling.

Vores hollandkse kolleager havde, for dem der havde lyst, arrangeret en tur ind for at se FC Twentes stadion, og det var spændende for dem der deltog.

Lige i nærheden af gymnastiksalen var et lille The-hus, hvor nogle valgte at spise frokost.

Eftermiddagen blev derefter brugt til hvile, læsning og en lille ekstra “morfar”.

Sidst på eftermiddagen ankom de T-shirts som var blevet bestilt tidligere på turen.

Aftensmaden, som ikke blev tilberedt af Le Chef, bestod af en Barbecue, hvor der var flere forskellige slags kød og salater

Efter aftensmaden gik folk ret hurtigt til ro, da morgendagen er en af de lange marchdage på 56 km, og vi skal derfor tidligt op.

En ny begyndelse

Starten gik fra Lingen kl. 0500 og holdet havde indtil første rast lejlighed til at gense den rute som også blev benyttet i 2002 og 2007.
På vej mod første rast passerede holdet gennem en skov, og det var specielt at se dem gå ind med svingende arme, men komme ud med over hovedet som krigsfanger, da der var meget høje brandenæller i skoven.

På første rast måtte Brinth en tur på briksen hos Doc, da han havde fået en skade, som der lige skulle kigges på. Det viste sig dog at være en mindre skade på forfoden, men efter kyndig behandling var han var hurtigt videre.

Ved anden rast befalede von Østrup antrædning og klar til afgang, men blev afbrudt af et passerende tog som hindrede en rettig afgang.

Umiddelbart før tredje rast belv holdet mødt af vores hjælpere som havde forberedt at holdet passerede 500 km, hvilket blev markeret med champagne og jordbær dyppet i chokolade.

Efter tredje rast gik ruten direkte op mod den hollandkse grænse ved Dennekamp, men stor var hollændernes skuffelse da vi drejede af ca. 15 meter før grænsen for at gå en rute som de næste 4 km gik langs grænsen.

Lige inden den ny grænse passage passerede holdet gennem en lille skov, og der var den første alvorlige forhindring for Brinth: Et større træ lå hen over vejen, men det blev hurtigt klaret ved at Brinth og hans kørestol blev løftet over.

Efter passage af den ny grænseovergang, blev holdet beordret op i den sædvanlige tre kolonner og holdet marcherede, med sang ind i byen Losser hvor der var officiel modtagelse. Hollandske medier, TV og radio fik her lejlighed til at snakke med/interviewe holdets deltagere, mens der var arrangeret reception med helstegt pattegris og en enkelt kold øl.

Efter receptionen fortsatte marchen mod den tidligere Airbase Twente, hvor holdet ankom kl. ca. 1550. Holdt blev modtaget med hollandske MAKONI kager, som var arrangeret af en af de hollandske deltagere som var med i Danmark på grænsemarchen.

Den sædvanlige indbriefing foregik i øsende regnvejr, herunder blev det blandt andet oplyst at dagens ruten endte på 52,0 km.

Til aften serverede Le Chef glaseret skinke med kogte grønsager og salat.

Som noget helt nyt skal holdet selv opstille en bemandet brandvagt om natten, og holdene var derfor inddelt med en dansker og en hollænder på hvert vagthold, som hver havde en to timers vagt. Det samme vil ske når vi ankommer til Arnhem.