MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Hvem

Med henblik på opstilling af holdet søger vi både marchgængere og et antal hjælpere til støtteelementet. På grund af de begrænsninger, som projektet er pålagt er der følgende specifikke og generelle krav til deltagerne:

Specifikke krav

Marchgængere:

 • Deltage i en omfattende træning i størrelsesordnen 1400 km inden starten.
 • Kunne fungere på et hold:
  • Holdspiller hvor der også er overskud efter dagens march.
  • Overskud til at hjælpe kammeraterne og i øvrigt hvor der måtte være behov.
 • Kunne gennemføre marchen med en gennemsnitshastighed på 6-6,5 km/t (marchkadencen opbygges i forbindelse med træningen).
 • Nijmegenmarchen gennemføres efterfølgende som samlet hold (ultimativt)

Støtteelementet:

 • Skal være parat til at yde en serviceindsats ud over det sædvanlige

  En rasteplads i funktion

 • Beside en af følgende kvalifikationer:
  • Sanitetstjeneste (forebyggende og afhjælpende i forbindelse med marchskader)
  • Materieltjeneste (organisationstalent, overblik samt gerne indgående kendskab til hjemmeværnets materiel)
  • Forplejningstjeneste (kendskab til at frembringe ernæringsrigtig forplejning som skal understøtte en større fysisk præstation)
   • Meget gerne kok eller forplejningsudd. fra hjemmeværnet
   • Økonomisk sans, styring af budget i forbindelse med forplejning af mange mennesker
 • Kørekort kategori B, og gerne kategori C (evt. omskoling til militære køretøjer foretages inden turen).
 • Efter ankomst til Nijmegen er der følgende muligheder:
  • Indgå som ordonnans på det store hold
  • Gennemføre Nijmegenmarchen selv på et andet hold eller individuelt (kræver kontrolmarch som normalt)
  • Indgå i den danske delegations rastepladstjeneste

Generelle krav

 • Deltage i de planlagte træningssamlinger
 • Der vil ikke være mulighed for særlige kosthensyn
 • Deltagelse er for egen regning og risiko
  • Deltagelse i træningssamlinger og selve marchen sker under anvendelse af ferie eller anden frihed (der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste eller anden honorering)
 • Har man et behandlingskrævende sygdomsforløb, som bl.a. medfører medicinering, udelukker det principielt ikke deltagelse, idet dog følgende forudsætninger skal iagttages:
  • Oplysninger om sygdommen og evt. medicinering gives på tilmeldingen (evt. ændringer meddeles snarest til marchledelsen)
  • Sygdommen skal være kendt og under behandling
  • Evt. medicin medbringes i rette art og mængde ved egen foranstaltning
  • I tvivlstilfælde vil hjemmeværnskommandolægen blive inddraget
 • Deltagernes samlede indsats under træningen vil danne grundlag for vurderingen og dermed den endelige udtagelse.