MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Hvorledes

Søg relevante informationer her på hjemmesiden jævnlig, da der vil ske løbende opdatering. Såfremt det har din interesse at deltage i marchen, enten som gænger eller hjælper, kan du benytte dig af tilmeldingmuligheden og tilmelde dig bruttoholdet.

Yderligere information og besvarelse af spørgsmål vil blive hovedindholdet af orienteringsmøderne, “Så mød op”.

Start din personlige træning, hellere nu end imorgen.

Skulle du have kendskab til marchgængere/hjælpere som ikke har adgang til nettet så hjælp dem, eller send deres data til marchledelsen som derefter tager kontakt til dem.

Tilmeldingsfristen udløber fredag den 15 DEC 2006.

Herefter vil alle tilmeldinger blive gennemgået og bruttoholdet vil blive offentliggjort på hjemmesiden. At man efterfølgende er på bruttoholdet er ikke ensbetydende med at man er med på marchholdet til Nijmegen, men at man er fundet egnet til at deltage i træningen. Det er træningen der skal vise om den enkelte er klar og egnet.

Marchledelsen planlægger at gennemføre en række orienteringsmøder – ca. et i hver Totalforsvasregionsområde – som afholdes i januar og begyndelsen af februar 2007. Dato og sted for disse orienteringer vil snarest fremgå her på siden. Orienteringerne vil blive brugt til at orientere om mere specifikke forhold omkring træning, selve marchen samt hvorledes erfaringer fra 2002 er indarbejdet i den kommende træning og march.