MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Hvem

Med henblik på opstilling af holdet søger vi både marchgængere og et antal dedikerede hjælpere til støtteelementet. På grund af de udfordringer og mangeartede opgaver, som projektet omfatter, er der følgende specifikke og generelle krav til deltagerne:

Specifikke krav

Marchgængere:

 • Gennemføre en omfattende træning i størrelsesordnen1500 kilometerinden turens begyndelse den 30. juni 2012.
 • Kunne fungere på et hold, herunder
  • Være holdspiller hvor der også er overskud efter dagens march.
  • Have overskud til at hjælpe kammeraterne og i øvrigt hvor der måtte være behov.
  • Være indstillet på, at man på et hold går indtrådt og derfor må indstille sin kadence efter marchkammeraternes og det af holdets fører dikterede.
 • Kunne gennemføre marchen med en gennemsnitshastighed på 6-6,5 km/t(marchkadencen opbygges i forbindelse med træningen).
 • Nijmegenmarchen gennemføres efterfølgende som samlet hold (ultimativt). Man kan kun tilmeldes Nijmegen som holdgænger.

Støtteelementet:

 • En rasteplads i funktion

  Skal være parat til at yde en serviceindsats ud over det sædvanlige, hvor man står op før marchgængerne, arbejder med rastepladser hele dagen, og i princippet ikke er færdig med dagens dont, før alle marchgængere er i soveposen.

 • Have kvalifikationer inden for en af de nedenstående områder:
  • Sanitetstjeneste (forebyggende og afhjælpende i forbindelse med marchskader).
  • Materieltjeneste (organisationstalent, overblik samt gerne indgående kendskab til Hjemmeværnets materiel).
  • Forplejningstjeneste (kendskab til at frembringe ernæringsrigtig forplejning, der understøtter en større fysisk præstation).
   • Meget gerne kok eller lignende civil uddannelse eller forplejningsuddannelse fra Hjemmeværnet.
   • Økonomisk sans, styring af budget i forbindelse med forplejning af mange mennesker.
 • Have minimum kørekort kategori B, og gerne kategori C (eventuel omskoling til militære køretøjer foretages inden turen).
 • Efter ankomst til Nijmegen er der følgende muligheder:
  • Indgå som ordonnans på det store hold.
  • Gennemføre Nijmegenmarchen selv på et andet hold eller individuelt (kræver kontrolmarch som normalt).
  • Indgå i den danske delegations rastepladstjeneste.
 • Tale enten engelsk eller tysk, gerne begge sprog.

Generelle krav for både marchgængere og støtteelementet

 • Deltage i de planlagte træningssamlinger.
 • Der vil ikke være mulighed for særlige kosthensyn (vegetar eller lignende).
 • Deltagelse er for egen regning og risiko idet
  • Deltagelse i træningssamlinger og selve marchen sker under anvendelse af ferie eller anden frihed (der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste eller anden honorering)
 • Har man et behandlingskrævende sygdomsforløb, som blandt andet medfører medicinering, udelukker det principielt ikke deltagelse, idet dog følgende forudsætninger skal iagttages:
  • Oplysninger om sygdommen og eventuel medicinering gives ved tilmeldingen (eventuelle ændringer meddeles snarest til marchledelsen).
  • Sygdommen skal være kendt og under behandling.
  • Eventuel medicin medbringes i rette art og mængde ved egen foranstaltning.
  • I tvivlstilfælde vil hjemmeværnskommandolægen blive inddraget.
 • Deltagernes samlede indsats under træningen vil danne grundlag for vurderingen og dermed den endelige godkendelse og udtagelse.