MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Hvorledes

Søg relevante informationer her på hjemmesiden jævnligt, da der vil ske løbende opdatering. Såfremt det har din interesse at deltage i marchen, enten som gænger eller hjælper, kan du her benytte dig af muligheden for at tilmelde dig bruttoholdet.

Start din personlige træning, hellere nu end i morgen.

Skulle du have kendskab til marchgængere/hjælpere som ikke har adgang til nettet så hjælp dem, eller send deres data til marchledelsen som derefter tager kontakt til dem.

Marchledelsen planlægger at gennemføre en række orienteringsmøder – cirka et i hver Totalforsvarsregionsområde – til afholdelse i november og begyndelsen af december 2011. Dato og sted for disse orienteringer vil snarest tilgå her på siden. Orienteringerne vil blive gennemført som aftenarrangementer på hverdage og skal bruges til at orientere om mere specifikke forhold omkring træning, selve marchen samt hvorledes erfaringer fra 2002 og 2007 er indarbejdet i den kommende træning og march.

Tilmeldingsfristen for deltagelse som marchgænger eller hjælper udløber fredag den 23 DEC 2011.

Herefter vil alle tilmeldinger blive gennemgået, og bruttoholdet vil blive offentliggjort på hjemmesiden. At man efterfølgende er på bruttoholdet, er ikke ensbetydende med, at man er med på marchholdet til Nijmegen, men at man er fundet egnet til at deltage i træningen. Det er træningen, der skal vise, om den enkelte er klar og egnet.