MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Hvorledes

Søg relevante informationer her på hjemmesiden jævnligt, da der vil ske løbende opdatering.

Såfremt det har din interesse at deltage i marchen, enten som gænger eller hjælper, kan du melde din interesse i vores interesseundersøgelse.

Start din personlige træning, hellere nu end i morgen.

Skulle du have kendskab til marchgængere/hjælpere som ikke har adgang til nettet så hjælp dem, eller send deres data til marchledelsen som derefter tager kontakt til dem.

Marchledelsen planlægger at gennemføre en række orienteringsmøder til afholdelse i oktober og november 2015. Dato og sted for disse orienteringer vil snarest tilgå her på siden. Orienteringerne vil blive gennemført som aftenarrangementer på hverdage og skal bruges til at orientere om mere specifikke forhold omkring træning, selve marchen samt hvorledes erfaringer fra 2002, 2007 og 2012 er indarbejdet i den kommende træning og march.

Den egentlige tilmelding åbner første senere på året, og alle der har meldt deres interesse som gænger eller hjælper i vores interesseundersøgelse vil blive orienteret på mail, når tilmeldingen er åbnet.

Efter tilmeldingsfristen (oplyses senere) vil alle tilmeldinger blive gennemgået, og bruttoholdet vil blive offentliggjort på hjemmesiden. At man er på bruttoholdet, er ikke ensbetydende med, at man er med på marchholdet til Nijmegen, men at man er fundet egnet til at deltage i træningen. Det er træningen, der skal vise, om den enkelte er klar og egnet.