MAKONI

Marchen København Nijmegen

Trænings Lektion 11 – Distancemarch

Dansk version

40 km Distancemarch – ca. 7½ time

Afstand Hastighed Kadence Tid
10 km 6 km/t 114-116 100 min. +(10 min. hvil)
10 km 6 km/t 114-116 100 min. +(30 min. hvil)
10 km 6 km/t 114-116 100 min. +(10 min. hvil)
10 km 6 km/t 114-116 100 min.

Tilbage til trænings forslag

English version

40 km Distance march – approx. 7½ hour

Distance Speed    Cadence Time
10 km 6 km/h 114-116 100 min. +(10 min. rest)
10 km 6 km/h 114-116 100 min. +(30 min. rest)
10 km 6 km/h 114-116 100 min. +(10 min. rest)
10 km 6 km/h 114-116 100 min.

Return to training plan