MAKONI

Marchen København Nijmegen

Kontakt oplysninger under turen

Telefonnummer som pårørende til marchdeltagere samt hjælpere kan række på døgnbasis.

Vagthavende officer Hjemmeværnskommandoen +45 70 23 54 56
Major Sven O. Andersen (Marchchef) +45 407 407 91

Comments are closed.