MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

MAKONI 2007

2007 bliver året hvor hjemmeværnet gentager marchen fra København til Nijmegen. Chefen for Hjemmeværnet har godkendt at der til lejligheden opstilles et hold med frivilligt hjemmeværnspersonel som grundstamme, med henblik på i juni og juli måned 2007 at gennemføre strækningen København til Nijmegen som en march forud for Nijmegenmarchen.

Holdet ankommer gennem "støvleporten" i Heumensoord

Der vil til denne march blive inviteret hold fra det øvrige forsvar, det norske og svenske hjemmeværn og det hollandske flyvevåben.

En lignende præstation blev i 2002 gennemført af 52 marchgængere, hvoraf de 42 var fra hjemmeværnet, herunder deltog også et lille hold fra det hollandske flyvevåben. Forud var gået ca. ½ års intensiv træning hvor en del håbefulde marchgængere var blevet sorteret fra.

Der er til gennemførelsen af denne march oprettet en marchledelse bestående af holdleder, chefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordvestfyn, major Sven Andersen samt som marchleder, premierløjtnant Jens Østrup fra Flyverhjemmeværnsdistrikt Vest og en webmaster og assisterende marchleder, premierløjtnant Helge Larsen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Vejle, som vil forvalte den oprettede hjemmeside.

Kriterierne for tilmelding, træning, praktiske foranstaltninger samt rute og tidsplan vil snarest blive offentliggjort her på www.makoni.dk hvor der vil være mulighed for foreløbig tilmelding som både marchgænger og hjælper i støtteelementet. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret samt udbygget med yderligere oplysninger omkring træning, gennemførelse og andre praktiske gøremål. Sideløbende vil der blive gennemført en række orienteringsmøder ved regionerne hvor interesserede samt foreløbigt tilmeldte vil kunne møde op og få mere at vide. Orienteringsmøderne vil også fremgå af hjemmesiden.

Klar til at blive aftrådt i Heumensoord efter ankomsten

Marchen vil blive gennemført i perioden 30 JUN – 15 JUL 2007 med start på Kastellet og mål i Heumensoordlejren i Nijmegen. Efterfølgende vil marchholdet gennemføre Nijmegenmarchen som et samlet hold. Undervejs vil marchen gå gennem Danmark (Sjælland), Tyskland (Kiel til grænseovergang Denekamp) og Holland, hvorunder holdet vil blive søgt indkvarteret og støttet på lokale militære installationer. Den samlede marchdistance forventes at blive på ca. 700 kilometer. Træningen forud for marchen vil blive gennemført som 4 træningssamlinger af 2 – 3 dages varighed i perioden marts til juni 2007, hvor der i snit vil blive gennemført dagsruter på fra 40 – 50 kilometers marchtræning. Derudover vil det være nødvendigt at gennemføre lokal regional træning. Det forventes af deltagerne at udover god fysisk form, har de også de menneskelige egenskaber og det overskud der skal til for at indgå i en enhed som skal gennemføre en fysisk udfordrende opgave af længere varighed end mange tidligere har prøvet. Hjælperne vil opleve at skulle arbejde mange timer om dagen med mange forskellige opgaver og derfor er kravene de samme som for marchgængerne, bortset fra det antal kilometer der skal tilbagelægges til fods. De krav der stilles til træningsmængde og deltagelse i træningssamlingerne er ultimative og vil ikke kunne fraviges.

Under selve marchen fra København til Nijmegen påtager Hjemmeværnet sig samtlige udgifter til indkvartering og forplejning herunder rastepladser undervejs, men ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for anvendt ferie m.m.

Indkvartering baseres på den støtte der kan hentes fra militære og civile myndigheder i form af indkvartering på militære etablissementer eller udpegede civile og ved forplejning i militære cafeteriaer eller ved brug af støtteelementet.

Der vil med gennemførelsen af denne march kunne sættes fokus på hjemmeværnet, herunder at der også i hjemmeværnet gennemføres fysiske udfoldelser der nærmer sig ekstremsport.

Er du selv interesseret eller kender du nogen som kunne være interesseret så hjælp os med at sprede budskabet.

Alle der ønsker at deltage kan med fordel allerede starte sin personlige træning nu.