MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

MAKONI 2024

For English version click here


Dansk version

MARCH – BENHAVN – NIJMEGEN

29. JUNI 2024 – 19. JULI 2024

Har du:
Modet til at sætte et krævende og svært opnåeligt mål?
Evnen til at samarbejde for at nå målet, samt
Viljen til føre opgaven ud i livet og til at nå målet?

Og tør du udfordre dig selv fysisk og psykisk ved at deltage
i en militær march fra København og til Nijmegen i Holland?
En march på sammenlagt ca. 810 km på 3 uger!

Hvad får jeg ud af det?
• Medlemskab af en særlig skare af ultra seje marchgængere.
• Fællesskab på tværs af nationaliteter.
• En helt unik oplevelse.
• En aktiv ferie med kost og logi, indtil deltagelse i Nijmegen marchen.

Krav:
• Du er tjenestegørende, ansat i reserven, eller aktiv frivillig i Hjemmeværnet.
• Du skal bestå 3 ud af 4 træningssamlinger i løbet af foråret, for at kunne deltage på holdet.
• Du er indstillet på at bidrage aktivt og positivt til fællesskabet.

Er du interesseret?
Så bedes du inden 25. oktober udfylde vores interessundersøgelse, så vi får dine oplysninger registreret.

Efter 1. november 2023 vil alle interesserede blive indkaldt til et orienteringsmøde.
Der afholdes orienteringsmøder i begge landsdele.
Her vil plan for træning, rute, distancer, organisation, underbringelse m.m. blive gennemgået.

Læs mere her på hjemmesiden.

FREMAD MARCH


English version

MARCH – COPENHAGEN – NIJMEGEN

29. JUNE 2024 – 19. JULY 2024

Do you have:
• The courage to set a demanding and difficult to achieve goal?
• The ability to collaborate to achieve the goal, as well as
Willingness to carry out the task and to reach the goal?

And do you dare to challenge yourself physically and mentally by participating
in a military march from Copenhagen to Nijmegen in the Netherlands?
A march of a total of approx. 810 km in 3 weeks!

What is in it for me?
• Membership in a special crowd of ultra cool marchers.
• Community across nationalities.
• A completely unique experience.
• An active holiday with board and lodging until participation in the Nijmegen march.

Requirements:
• You are on duty, employed in the reserve, or an active volunteer in the Home Guard, in Norway, Sweden, Finland, Germany or Netherland
• You must pass 3 out of 4 training sessions during the spring in order to participate in the team.
• You are prepared to contribute actively and positively to the community.

Are you interested?
More info comming here soon for our foreign participants

Read more here on the website (mostly in danish)

FORWARD MARCH