MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Vilkår og betingelser for deltagelse i MAKONI 2024

Specifikke krav

Marchgængere:

 • Gennemføre en omfattende træning i størrelsesordenen 1500 kilometer inden turens begyndelse den 29. juni 2023.
 • Kunne fungere og indordne sig vilkårene for at indgå på et hold, herunder
  • Være holdspiller hvor der også er overskud efter dagens march.
  • Have overskud til at hjælpe kammeraterne og i øvrigt hvor der måtte være behov.
  • Være indstillet på, at man på et hold går indtrådt og derfor må indstille sin kadence efter marchkammeraternes og det af holdets fører dikterede.
 • Kunne gennemføre marchen med en gennemsnitshastighed på 6-6,5 km/t (marchkadencen opbygges i forbindelse med træningen).
 • Acceptere de indkvarteringssteder samt øvrige vilkår, som anvises og beordres af marchledelsen.
 • Nijmegenmarchen gennemføres efterfølgende som samlet hold (ultimativt). Danske deltagere kan kun tilmeldes Nijmegen som holdgænger på MAKONI holdet. Udenlandske marchgængere er underlagt samme vilkår, men tilmelder sig via eget Nijmegenkontingent med bemærkning om, at man deltager på MAKONI 2024, da vi er formeret frem til den 19. juli 2024.

Støtteelementet:

 • Skal være parat til at yde en serviceindsats ud over det sædvanlige, hvor man står op før marchgængerne, arbejder med rastepladser hele dagen, og i princippet ikke er færdig med dagens dont, før samtlige marchgængere er i soveposen.
 • Have kvalifikationer inden for en af de nedenstående områder:
  • Sanitetstjeneste (forebyggende og afhjælpende i forbindelse med marchskader).
  • Materieltjeneste (organisationstalent, overblik samt gerne indgående kendskab til Hjemmeværnets materiel).
  • Forplejningstjeneste (kendskab til at frembringe ernæringsrigtig forplejning, der understøtter en større fysisk præstation).
   • Meget gerne kok eller lignende civil uddannelse eller forplejningsuddannelse fra Hjemmeværnet.
   • Økonomisk sans, styring af budget i forbindelse med forplejning af mange mennesker.
 • Have minimum kørekort kategori B, og gerne kategori C (eventuel omskoling til militære køretøjer foretages inden turen).
 • Efter ankomst til Nijmegen er der følgende muligheder:
  • Indgå som ordonnans på det store hold.
  • Gennemføre Nijmegenmarchen selv på et andet hold eller individuelt (kræver kontrolmarch som normalt).
 • Tale enten engelsk eller tysk, gerne begge sprog.

Generelle krav for både marchgængere og støtteelementet

 • Afklaret med familien at det er i orden at bruge en masse tid til træning, og de 3 uger i sommerferien til MAKONI inklusive Nijmegenmarchen.
 • Deltage i de planlagte træningssamlinger. For udenlandske enheder er der dog alene pligtig deltagelse i 2. træningssamling.
 • Der vil ikke være mulighed for særlige kosthensyn (vegetar eller lignende).
 • Deltagelse er for egen regning og risiko idet
  • Deltagelse i træningssamlinger og selve marchen sker under anvendelse af ferie eller anden frihed (der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste eller anden honorering), dog bemærkes at kost og logi betales af det danske HJV.
 • Har man et behandlingskrævende sygdomsforløb, som blandt andet medfører medicinering, udelukker det principielt ikke deltagelse, idet dog følgende forudsætninger skal iagttages:
  • Oplysninger om sygdommen og eventuel medicinering gives ved tilmeldingen (eventuelle ændringer meddeles snarest til marchledelsen).
  • Sygdommen skal være kendt og under behandling.
  • Eventuel medicin medbringes i rette art og mængde ved egen foranstaltning.
  • I tvivlstilfælde vil hjemmeværnskommandolægen blive inddraget.
 • Deltagernes samlede indsats under træningen vil danne grundlag for vurderingen og dermed den endelige godkendelse og udtagelse.
 • Bemærk følgende vedr. endelig godkendelse og udtagelse.
  • De danske deltagere SKAL godkendes på 3 ud af de 4 planlagte træningssamlinger – ved godkendelse kigges på både hvordan man går, men også hvorledes den enkelte fungerer socialt i MAKONI.
  • Udenlandske deltagere SKAL deltage i træningssamling nr. 2 – på samme vilkår som danske deltagere. AG MAKONI anbefaler udenlandske enheder at deltage i flere træningssamlinger.
  • Såfremt udenlandske enheder alene deltager i træningssamling nr. 2 – SKAL der afholdes tilsvarende lokale træninger hjemme.
 • Der må ikke drikkes alkohol fra morgenvækning til MAKONI aftrædes efter endt dagsmarch. Kun marchledelsen kan godkende evt. alkoholindtagelse – for eksempel ved fejring af 500 km. mm.