MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Marchledelse

major Sven Andersen
Marchchef
kaptajn Jens Østrup
Marchleder
Email: jens@makoni.dk
premierløjtnant Thorbjørn Hein
Marchleder
oversergent Helge Larsen
Marchleder og Webmaster
Email: helge@makoni.dk