MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Marchledelse

major Sven Andersen
Marchchef
kaptajn Jens Østrup
Marchleder
premierløjtnant Thorbjørn Hein
Marchleder
oversergent Helge Larsen
Marchleder og Webmaster