MAKONI

Marchen København Nijmegen

Marchledelse

major Tommy Rasmussen
Marchchef
kaptajn Jens Østrup
Marchleder
premierløjtnant Peter Pedersen
Marchleder
sergent Helge Larsen
Marchleder og Webmaster