MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

MAKONI 2012

Marchen København – Nijmegen 2012

2012 bliver året, hvor hjemmeværnet for tredje gang gennemfører marchen fra København til Nijmegen. Chefen for Hjemmeværnet har godkendt, at der til lejligheden opstilles et hold med frivilligt hjemmeværnspersonel som grundstamme, med henblik på i juni og juli måned 2012 at gennemføre 650 kilometers march fra København til Nijmegen forud for Nijmegenmarchen.

Holdet ankommer gennem “støvleporten” i Heumensoord

Der vil til denne march blive inviteret deltagere fra det øvrige forsvar, beredskabet, det norske og svenske hjemmeværn og det hollandske forsvar.

En lignende præstation blev i 2002 og 2007 gennemført af danske marchgængere fra Hjemmeværnet og det øvrige forsvar samt et hold fra det hollandske forsvar. Forud var gået cirka et halvt års intensiv træning, hvor en del håbefulde marchgængere blev sorteret fra.

Der er til gennemførelsen af denne march oprettet en marchledelse bestående af marchchef, major Sven Andersen og som marchledere, kaptajn Jens Østrup fra Flyverhjemmeværnet, premierløjtnant af reserven Thorbjørn Hein fra Hæren og oversergent Helge Larsen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland; sidstnævnte forvalter desuden den oprettede hjemmeside.

Kriterierne for tilmelding, træning, praktiske foranstaltninger samt detaljeret rute og tidsplan vil snarest blive offentliggjort her på makoni.dk hvor der vil være mulighed for foreløbig tilmelding som både marchgænger og hjælper i støtteelementet. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret samt udbygget med yderligere oplysninger omkring træning, gennemførelse og andre praktiske gøremål. Sideløbende vil der i november og december 2011 blive gennemført en række orienteringsmøder ved totalforsvarsregionerne, hvor interesserede samt foreløbigt tilmeldte vil kunne møde op og få mere at vide. Orienteringsmøderne vil også fremgå af hjemmesiden.

Holdet aftrådt i Heumensoord efter ankomsten

Marchen bliver gennemført i perioden 30 JUN – 15 JUL 2012 med start på Kastellet og mål i Heumensoordlejren i Nijmegen. Efterfølgende vil marchholdet gennemføre Nijmegenmarchen som et samlet hold. Undervejs vil marchen gå gennem Danmark (Sjælland), Tyskland (Kiel til grænseovergang Denekamp) og Holland, hvorunder holdet vil blive søgt indkvarteret og støttet på såvel civile som lokale militære installationer. Den samlede marchdistance forventes at blive på cirka 650(+) kilometer.

Træningen forud for marchen vil blive gennemført som fire nationale træningssamlinger af 2 – 3 dages varighed i perioden april til juni 2012, hvor holdet vil blive testet på dagsruter fra 40 – 50 kilometers marchtræning. Derudover vil det være nødvendigt at gennemføre lokal regional træning. Det forventes af deltagerne, at de udover god fysisk form også har de menneskelige egenskaber og det overskud, der skal til for at indgå i en enhed. Med andre ord at være en holdspiller under gennemførelsen af en fysisk udfordrende opgave af længere varighed, end hvad mange tidligere har prøvet, selvom de allerede måtte have gået mange marchture.

Hjælperne vil opleve at skulle arbejde mange timer om dagen med mange forskellige opgaver, og derfor er kravene de samme som for marchgængerne, bortset fra det antal kilometer, der skal tilbagelægges til fods.

For alle gælder det, at de krav, der stilles til træningsmængde og deltagelse i træningssamlingerne, er ultimative og vil ikke kunne fraviges.

Under træningssamlingerne samt under selve marchen fra København til Nijmegen påtager Hjemmeværnet sig samtlige udgifter til indkvartering og forplejning, herunder rastepladser undervejs, men ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste eller godtgørelse for anvendt ferie m.m.

Indkvartering baseres på den støtte, der kan hentes fra såvel militære og civile myndigheder i form af indkvartering på militære etablissementer og/eller udpegede civile installationer samt ved forplejning i militære cafeteriaer eller ved brug af marchholdets støtteelementet.

Er du selv interesseret i denne udfordring, eller kender du nogen, som kunne være interesseret, så hjælp os med at sprede budskabet.

Alle der ønsker at deltage, kan med fordel allerede starte deres personlige træning nu.