MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Orienteringsmøder

Marchledelsen planlægger en række orienteringsmøder – cirka et i hver Totalforsvarsregion (TFR) – som gennemføres i november og begyndelsen af december 2011. Dato og sted for disse orienteringer vil snarest – mere detaljeret – fremgå her på siden. Orienteringerne vil blive brugt til at orientere om mere specifikke forhold omkring træning, selve marchen, samt hvorledes erfaringer fra 2002 og 2007 er indarbejdet i den kommende træning og march.

Interesserede og tilmeldte marchgængere fra marinehjemmeværnet, flyverhjemmeværnet, virksomhedshjemmeværnet, beredskabsstyrelsen samt det øvrige forsvar kan på lige fod deltage i den briefing som gennemføres i det regionale område, hvor de er hjemhørende.

Orienteringsmøde TFR Nord- og Midtjylland

  • Dato: 07 DEC 2011
  • Sted: Skive Kaserne i Skive, orienteringsmødet gennemføres i Auditorium Vest
  • Tidspunkt: 1930 – 2200

Orienteringsmøde TFR Fyn, Syd- og Sønderjylland

  • Dato: 16 NOV 2011
  • Sted: Ryes Kaserne i Fredericia, orienteringsmødet gennemføres i Auditorium Vest
  • Tidspunkt: 1930 – 2200

Orienteringsmøde TFR Sjælland

  • Dato: 30 NOV 2011
  • Sted: Ringsted Kaserne
  • Tidspunkt: 1930 – 2200