MAKONI

Marchen København Nijmegen

MAKONI 2024 Aflyst / Cancelled

Dansk version

Kære deltager i MAKONI

Det er med meget stor beklagelse at jeg desværre er nødt til at aflyse vores march fra København til
Nijmegen, MAKONI 2024.

Det har været en meget svær beslutning, men interessen for at deltage som gænger på MAKONI har
desværre vist sig ikke at være tilstrækkelig – henset de mange og store forberedelser der følger med
marchen.

Afslutningsvis vil min stab og jeg gerne sige dig tusind tak!

Tak for at du tilmeldte dig til – hvad der skulle have været en ”one in a lifetime” march -, hvad enten det var
som gænger eller hjælper.

Jeg håber meget, at vi inden for ganske få år måske igen får muligheden for at etablere et MAKONI hold?

Indtil da så på forhåbentligt gensyn i Nijmegen i uge 29.

Der er sendt mail ud til alle deltagere. Læs denne for at få flere oplysninger om hvordan du nu forholder dig
til denne triste meddelelse.

CHRISTINA POJEZNY
CH MAKONI 2024 (AFLYST)


English version

Dear MAKONI 2024 Participant,

It is with sincere regret, that I have to inform you of the cancellation of our walk from Copenhagen to
Nijmegen, i.e. the MAKONI event, in 2024.

It has been a very hard decision to take, but unfortunately, the interest to take part as a MAKONI walker
has not been sufficient, seen in relation to the rather extensive preparations required for the event.

On behalf of the MAKONI management Team, I wish to extend my sincere thanks.

Thank you for your signing up, to what should have been, well, a “once in a lifetime walk”, whether as a
walker or as a support team member.

It is my hope, that within the next few years, another opportunity will arise, when we can perhaps establish
and complete a MAKONI event.

Until then, it is my sincere hope to see you again in Nijmegen in week 29 ‘24.

An email has been sent out to all participants. Read this for more information on how to deal with this sad
news.

CHRISTINA POJEZNY
CO MAKONI 2024 (Cancelled)

Vi er godt i gang med forberedelserne til MAKONI 2024

Ikke nok med at deltagerne skal ud på en vandretur, på intet mindre end 650 km fra København til Nijmegen i Holland. For så at tage endnu en vandretur i Holland med Nijmegen marchen. Så de samlet når op mod 810 km.

Men for at deltagerne skal kunne holde fokus på at sætte den ene fod foran den anden og gentage det i nærmest en uendelighed, så er det nødvendigt at der er et stort støtteapparat klar til at gøre det alt udenom marchen for dem.

Søndag var det første gang at styregruppen også havde den store gruppe hjælpere med, det havde de, fordi vi nu er forbi fasen hvor vi planlægger i hovedtræk, til nu at begynde at gå i detaljer. Derfor var der indkaldt til hjælperdag i Brabrand.

Det var en stor gruppe frivillige soldater der mødte op og der var højt humør, flere mødtes atter igen efter at havde været med sidste gang, andre var med for første gang og alt var nyt for dem.

Men de rutineret og de nye fandt hurtigt hinanden i deres respektive grupper, som var delt op i sanitet, rasteplads, forplejning og tung transport.

Og ude i arbejdsgrupperne summede det af tanker, ideer og erfaringer fra tidligere gange, alt sammen med det samme formål, at løse opgaven for at deltagerne ved egen kraft kan flytte sig fra København til Holland.

Det er en stor udfordring, som de mange gænger har foran sig og det er en ligeså stor opgave, som støtteapparatet har påtaget sig. Men vi har samme mål foran os ude i horisonten, vi skal sammen til Holland.

Vil du også være med i støtteapparatet eller som gænger, så er der stadigvæk plads og tid, selvom du skal være hurtig. For sidste frist for tilmelding er den 1. februar.

Du kan tilmelde dig som gænger eller hjælper via hjemmesiden www.makoni.dk i frem til 1. februar 2024.

Læs mere på hjemmesiden www.makoni.dk og på Facebook www.facebook.com/makoni2024

Skanderborg Sø Rundt aflyst

Hermed besked fra arrangørerne:
Skanderborg Sø rundt er aflyst og den bliver ikke gennemført i år.

Vi forlænger fristen for tilmelding til MAKONI 2024

Arbejdsgruppen har besluttet at forlænge frist for tilmelding til 1. februar, så har du ikke nået det endnu, så er der lidt længere tid til at få det på plads.
MAKONI gennemføres i perioden 29. juni til 19. juli 2024.

Har du lyst til at prøve kræfter med en udfordring ud over det sædvanlige, så har du i 2024 mulighed for at gå fra København til Nijmegen i Holland.

En tur på ca. 650 km. efterfulgt af deltagelse i Nijmegen marchen, så du sammenlagt kommer til at gå ca. 810 km. fordelt over 3 uger.

MAKONI blev første gang gennemført i 2002 og igen i 2007, 2012 og senest i 2016. Der deltager marchgængere fra Tyskland, Holland, Norge, Sverige og Finland og undervejs bliver du indkvarteret i faste installationer og får fuld forplejning samt sanitetsstøtte.

Til at understøtte marchen, er det brug for hjælpere med kompetencer indenfor bl.a. forplejning, sanitetstjeneste og transporttjeneste. Lyder det som noget for dig, kan du tilmelde dig som enten gænger eller hjælper, og blive del af en enestående oplevelse på tværs af nationer.

Du kan tilmelde dig som gænger eller hjælper via hjemmesiden www.makoni.dk i frem til 1. februar 2024.

Læs mere her på hjemmesiden www.makoni.dk og på Facebook MAKONI 2024

Skanderborg Sø Rundt udsat

Godt nytår til jer alle.

Hermed besked fra arrangørerne:
Henset til snevejr og dårligt føre er træningsmarchen Skanderborg Sø rundt udsat til søndag d. 21/1.
Nærmere information følger.

“Modelfoto”. Ikke nødvendigvis fra Skanderborg

Start MAKONI-året med at gå Skanderborg Sø Rundt

Når: Søndag den 7. JAN 2024 kl. 9.00.

Hvad: I mere end 40 år, har vi den første søndag i det nye år traditionen tro gået Skanderborg Sø Rundt – en skøn tur på ca. 22 km. Denne tradition skal naturligvis også holdes i hævd i 2024. Arbejdsgruppe MAKONI (AG MAKONI) håber at rigtig mange af jer kan få det indpasset i jeres kalendere. Her er super mulighed for at få hilst på nogle af de forsvarskolleger som skal med på den lange tur til sommer.

Hvor: ”Den Gamle Politistation i Skanderborg” Adelgade 38 8660 Skanderborg.

Hvorledes: Vi deltager i MTS – evt. med lille rygsæk til vand mm. Skanderborg Fodslaw etablerer rasteplads midtvejs, hvor der kan købes forplejning mm. til rimelige priser.

Aktiviteten oprettes på hjv.dk. Kørselsomkostninger til kørsel i privat køretøj dækkes ikke via MAKONI-ordrernr. MIL køretøj kan bookes til denne aktivitet under forudsætning af samkørsel i videst muligt omfang.

AG MAKONI håber at se så mange af jer som muligt.

De allerbedste jule- og nytårshilsener
KN Jens Østrup
Marchleder MAKONI

Tilmelding åben for MAKONI 2024 / Registration open for MAKONI 2024

Dansk version
Så er vi endelig blevet klar med tilmelding til næste års store march. Åben indtil 15. januar 2024. Findes i menuen under MAKONI / MAKONI 2024 / Tilmelding
OPDATERING pr. 18. januar 2024: Tilmeldingsfristen er forlænget til 1. februar 2024.

Vi kan modtage tilmeldinger for både gængere og hjælpere fra Danmark, Holland, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Flyeren nedenfor er udsendt til forsvarets installationer.

For at kunne tilmelde dig, skal du være logget ind på hjemmesiden.
Hvis du ikke allerede er registreret, er der et punkt til dette nederst i menuen til venstre under System “Registrer”.
Når du registrerer dig, får du tilsendt en email, med et link, som du skal klikke på (det er ofte set at denne email havner i spammappen).
Du får så mulighed for at vælge et password.

Hvis du har været registreret før 2023 så er alle gamle bruger registreringer blevet slettet.
Eller kan du bede om et nyt på login siden.

Da vores hjemmeside desværre har tiltrukket sig en vis interesse fra hackere, er der indført en del sikkerhedstiltag på hjemmesiden, og det kan være at du bliver ramt af dem undervejs.
Det kan være at din adgang bliver blokkeret for login eller lignende, men det er så fordi du rammer en de grænser der er sat op.
Jeg forsøger at holde øje med hvad der sker, men hvis du oplever problemer med hjemmesiden, eller med tilmeldingen, så kontakt mig endelig på email [email protected]


English version

So we are finally ready with registration for next year’s big march. Open until january 15 2024. Found in the menu under MAKONI English / MAKONI 2024 / Registration
UPDATE per january 18 2024: The registration will be open until february 1 2024.

The flyer below in both danish and english.

We can accept registrations for both walkers and supporters from Denmark, the Netherlands, Norway, Sweden, Finland and Germany.

In order to make your registration, you must be logged in to the website.
If you are not already registered, there is an item for this at the bottom of the menu on the left under System “Register”.
When you register, you will be sent an email with a link that you must click on (it is often seen that this email ends up in the spam folder).
You will then be given the opportunity to choose a password.

If you have been registered before 2023, all old user registrations have been deleted.
Or you can ask for a new one on the login page.

As our website has unfortunately attracted a certain amount of interest from hackers, a number of security measures have been introduced on the website, and it is possible that you will be hit by them along the way.
It may be that your access is blocked for login or the like, but that is because you hit one of the limits that have been set up.
I try to keep an eye on what is happening, but if you experience problems with the website or with the registration, please contact me at email [email protected]


 

MAKONI 2024 er en realitet! / MAKONI 2024 is a reality!

For English version click here

Dansk version
Det betyder at vi udover en masse gængere også har brug for en dygtig stab, som logistisk kan understøtte vores march til Nijmegen.

Så besidder du kompetencer inden for forplejning, sanitetstjeneste, transport- og rastepladstjeneste – og kan du sætte gængernes behov i centrum, samtidig med at du er fleksibel, kreativ og har et smittende godt humør? Ja, så er du måske et kommende medlem af vores helt uundværlige stab og et fantastisk fællesskab, som har et mål nemlig: At få MAKONI holdet til Nijmegen, Holland.

Der forudsættes ikke kendskab til Nijmegen march eller MAKONI for at indgå i staben. Staben vil blive sammensat efter faglige og personlige kompetencer.

Flyeren nedenfor er/bliver omdelt i den kommende tid, men omtaler ikke specielt supportteamet, som er lige så vigtige som gængerne.

Hvis du er interesseret – så udfyld vores interesseundersøgelse og deltag i et af vores orienteringsmøder.


English version
This means that in addition to a lot of walkers, we also need a skilled staff who can logistically support our march to Nijmegen.

So do you have skills in catering, healthcare services, transport and rest area services – and can you put the needs of the marchers at the center, while at the same time being flexible, creative and have an very good mood? Yes, then you might be a future member of our absolutely indispensable staff and a fantastic community, which has one goal namely: Getting the MAKONI team to Nijmegen, Holland.

Knowledge of the Nijmegen march or MAKONI is not required to be part of the staff. The staff will be composed according to professional and personal competences.

The flyer below has been distributed in denmark, but does not specifically mention the support team, who are just as important as the marchers.

Makoni sitet er flyttet til en ny server

Sitet er flyttet til en ny server af forskellige årsager, bl.a. for at kunne supportere HTTPS kommunikation, altså så overførslen forgår over en krypteret forbindelse, hvilket i dag nærmest er standard.

Samtidig giver den nye server flere muligheder, da det nu er en fuld server jeg har adgang til, så jeg kan installere de pakker og programmer jeg måtte have lyst til. Ikke at der indtil nu har været nogen problemer med det gamle site, men i andre sammenhænge havde jeg brug for mulighederne.

Data er på nuværende tidspunkt kopieret over til den nye server, men indtil DNS oplysningerne (internettets telefonbog) er opdateret hele vejen rundt, er det stadig den gamle server der vises. Jeg forventer at den nye server er aktiv senest i morgen tidlig.

Når sitet er aktiveret på den nye server, vil der sikkert være detaljer der ikke fungerer som det plejer, men det vil jeg så gå i gang med at tilpasse efterfølgende. Det vil formegentligt handle om vores interne database opslag, men jeg forventer ikke nogen egentlige problemer i den forbindelse, da jeg allerede har overført et andet site, der benytter samme database adgang.

Opdatering d. 26. juli 2019:
Jeg har nu været alle de specielle database funktioner igennem, og lavet diverse tilpasninger, så det hele nu ser ud til at fungere som det skal.
Hvis der skulle være “smuttet” noget og du opdager det, så giv mig gerne besked snarest muligt.

Makoni 2016 – et tilbageblik fra bagsmækken

Der er oplevelser. Og så er der oplevelser. De første hører til blandt den flygtige slags, som fortager sig, så snart det første støv har lagt sig og den sidste vask er hængt til tørre. De sidste, derimod, har det med at bore sig helt derind, hvor hjertet hænger fast og sjælen har til huse. Derinde lagrer de sig og slår lejr ved siden af den øvrige eksklusive skare af oplevelser og erfaringer i samme kaliber. ’Oplevelsernes VIP-lounge’, kan man vel kalde det sted derinde bag knoglerne, huden og håret.

Makoni 2016 er for mit – som sikkert også for mange andres – vedkommende flyttet ind i den indre VIP-lounge. Og det på trods af, at jeg hverken kan bryste mig af at høre til blandt de hårde hunde, der har tilbagelagt de mere end 650 + 160 kilometer på gåben eller har været en af de hårdtarbejdende supportere, der har slidt og slæbt på rastepladserne, med bagagen, forplejningen eller saniteten og som øvrigt har gentaget rutinerne til bevidstløshed, dag efter dag, time efter time – alt sammen med det ene formål at få hele holdet med fra Danmark til Holland i ét stykke. Nuvel, jeg har da – til stor morskab for alle andre – erhvervet mig et par vabler undervejs, men at kalde mig en ægte Makoni på den konto ville alligevel være at strække den vel rigeligt.

Mit alibi for at kunne tilrane mig denne unikke oplevelse, Makoni 2016, har været min rolle som medrejsende journalist og PR-ansvarlig. I dét lys tillader jeg mig at tage ordet for en kort bemærkning her på ’bagsmækken’ af verdens længste stroppetur. Fordi dét, som jeg har været vidne til gennem 3 uger på landevejen, er uden tvivl en bemærkning værd. Faktum er nemlig, at jeg har mødt de sejeste mennesker i mit liv til dato!

Og med al ære og respekt for supporterne, som i den grad har ydet en uvurdérlig indsats, så vil jeg alligevel tillade mig at rette spotlyset mod gængerne for en kort bemærkning. Jeg har sagt det til flere af jer undervejs; at I er for vilde, og I har min dybeste respekt. Men det er som om, ordene alligevel ikke rækker. ”At gå fra Danmark til Holland – nå, ja, hvor hårdt kan det være?” har jeg hørt flere uvidende folk pippe op om op til afgang. Og nej, det kan nok ikke rigtigt forstås eller beskrives. Men dét, som I gængere har præsteret og den måde, som I har gjort det på hinanden imellem, får selv de mest tandudtrækkende etaper i Tour de France til at blegne i den franske sommersol.

Viljen til at blive ved – ikke kun med at gå – men til at hjælpe, løfte og hele tiden dele ud af de ressourcer, man nu engang har for at hjælpe andre, som har større behov end én selv, overskygger alt – også de spydige kommentarer, som i små mudrede øjeblikke på uundgåelig vis fandt vej til geledderne. Der er talrige eksempler på support i alle mulige og umulige afskygninger. Menneskets hjerne slår knuder på sig selv for at finde på ting, der kan gøre det hele lidt bedre, lidt sjovere og lidt lettere. Hver eneste gang har den enkelte persons indsats kastet guld i den kasse, hvor der står ’fællesskab’ skrevet på siden med store bogstaver. Blandt andet dét skrev jeg lidt om i nedenstående avisklumme udgivet efter den første uge på Makoni.


Fra klub til landshold

Og nej, vel har alting ikke været guld og grønne skove set oppe fra helikopteren. Makoni er et pludseligt opkog af forskellige nationaliteter, baggrunde, vaner, grænser, fysisk og psykisk formåen og ikke mindst måder at kommunikere på. Fra dag ét har 100 vidt forskellige mennesker skullet fungere optimalt sammen. Gængere og supportere. Unge og ældre, erfarne og nye. Nogle kender hinanden i forvejen, andre ikke. Jeg har flere gange sammenlignet Makoni med fodboldspillerne, der kommer fra hver deres klub for at samles på landsholdet, hvor tingene fra dag ét helst skal spille max. Hver især kommer de fra ét hierarki for at havne i et nyt, imens spotlyset er rettet mod dem og deres fælles præstation. Rollerne og forventningerne er forandret med et fingerknips, og den indflydelse du er vant til at have i klubben, har du måske langt fra på landsholdet. I klubben er du stjernen, imens du på landsholdet er ’vandbæreren’. Dertil skal man lægge, at når mennesker bliver presset til det absolut yderste, responderer de vidt forskelligt. Nogle mere hensigtsmæssigt end andre. Alt det har jeg været vidne til i de 3 uger på landevejen under først Makoni og siden Nijmegen – mit eget lille studie i menneskets ressourcer og måder at agere og ikke mindst reagere på, når man for længst har vendt vrangen ud på sig selv og skrællet alle daglige gøremål ind til benet for at som det eneste at kunne melde klar til dagen efter. Rutinerne afløser med lynets hast overflødigheder, som ikke tjener formålet. Back to basics!

Det, der for mit vedkommende står tilbage nu, hvor min uniform atter er foldet sammen og lagt tilbage i tasken, er det fællesskab, der er opstået på tværs af nationaliteter, og som jeg har været så heldig at blive en del af. Jeg har nydt alle de små stjernestunder med grin, dårlige vittigheder, gåder, international sprogskole, personlige historier og gensidig forståelse på flere niveauer, som har forvandlet gruppen fra at være fire nationaliteter til at blive ét samlet hold – The Makoni Family.

”You did it!”, som oberst Mogens Bech fra Hjemmeværnet, sagde ved jeres ankomst til Heumensoordlejren i Nijmegen. Deri har han ret. I gjorde det! Sammen. Og I er de sejeste mennesker, jeg kender! Tak fordi jeg på godt og ondt måtte være med på jeres alle sammens vanvittige rejse. På gensyn til reunion – og ikke mindst næste år i Nijmegen og endnu en oplevelse til min indre VIP-lounge.

Majbritt

Klumme juli