MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

MAKONI 2024 Aflyst / Cancelled

Dansk version

Kære deltager i MAKONI

Det er med meget stor beklagelse at jeg desværre er nødt til at aflyse vores march fra København til
Nijmegen, MAKONI 2024.

Det har været en meget svær beslutning, men interessen for at deltage som gænger på MAKONI har
desværre vist sig ikke at være tilstrækkelig – henset de mange og store forberedelser der følger med
marchen.

Afslutningsvis vil min stab og jeg gerne sige dig tusind tak!

Tak for at du tilmeldte dig til – hvad der skulle have været en ”one in a lifetime” march -, hvad enten det var
som gænger eller hjælper.

Jeg håber meget, at vi inden for ganske få år måske igen får muligheden for at etablere et MAKONI hold?

Indtil da så på forhåbentligt gensyn i Nijmegen i uge 29.

Der er sendt mail ud til alle deltagere. Læs denne for at få flere oplysninger om hvordan du nu forholder dig
til denne triste meddelelse.

CHRISTINA POJEZNY
CH MAKONI 2024 (AFLYST)


English version

Dear MAKONI 2024 Participant,

It is with sincere regret, that I have to inform you of the cancellation of our walk from Copenhagen to
Nijmegen, i.e. the MAKONI event, in 2024.

It has been a very hard decision to take, but unfortunately, the interest to take part as a MAKONI walker
has not been sufficient, seen in relation to the rather extensive preparations required for the event.

On behalf of the MAKONI management Team, I wish to extend my sincere thanks.

Thank you for your signing up, to what should have been, well, a “once in a lifetime walk”, whether as a
walker or as a support team member.

It is my hope, that within the next few years, another opportunity will arise, when we can perhaps establish
and complete a MAKONI event.

Until then, it is my sincere hope to see you again in Nijmegen in week 29 ‘24.

An email has been sent out to all participants. Read this for more information on how to deal with this sad
news.

CHRISTINA POJEZNY
CO MAKONI 2024 (Cancelled)

Comments are closed.