MAKONI

Marchen København Nijmegen

Træningssamlinger

Ud over den træning, som marchgængerne gennemfører lokalt, bliver der forud for marchen gennemført fire nationale træningssamlinger af 2 – 3 dages varighed med indlagte briefinger i perioden april til juni 2024. Her vil holdet vil blive testet på dagsruter på 40 – 55 kilometers længde.

Et absolut og ufravigeligt krav er at man skal have deltaget i og være godkendt på mindst tre af de fire samlinger. Træningssamlingerne vil samtidigt blive brugt til at vurdere deltagernes fysiske træningstilstand og sociale bidrag til holdet. AG afgør om en person findes egnet til videre deltagelse i træningssamlinger og deltagelse i marchen fra København til Nijmegen. I medicinske tvivlstilfælde konsulteres Hjemmeværnskommandolægen eller Forsvarets Sundhedstjeneste.

Inviterede deltagere fra udlandet skal i princippet honorere de samme træningskrav, som for danske deltagere. Hjemmeværnskommandoen tilsikre i sine invitationer at der gøres opmærksom på træningskravene samt at det er den danske AG der godkender deltagelsen på marchholdet. Udenlandske deltagere kan inviteres til at deltage i de danske træningssamlinger.
Udenlandske deltagere tilmelder sig via den danske hjemmeside og vil modtage relevant information på engelsk via mail.

Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med gennemførelse af træning, træningssamlinger og kontrolmarch.

Hjemmeværnet betaler for kost og indkvartering samt eventuel brug af tjenestekøretøjer og brobizz i forbindelse med krydsning af Storebælt.

Den foreløbige plan ser således ud:

Træningssamling 1

  • 5. – 7. april 2024 (marchdage 6. og 7. april 2024)
  • 2 x 45 kilometer

Træningssamling 2

  • 26. – 28. april 2024 (marchdage 27. og 28. april 2024)
  • 2 x 40-45 kilometer

Træningssamling 3

  • 17. – 20. maj 2024 (marchdage 18., 19. og 20. maj 2024)
  • 3 x 50-55 kilometer

Træningssamling 4

  • 7. – 9. juni 2024 (marchdage 8. og 9. juni 2024)
  • 2 x 40-55 kilometer