MAKONI

Marchen København Nijmegen

Arbejdsgruppe

oberstløjtnant Christina Skou Pojezny
Marchchef
chefsergent Finn Krogsris Højland
Stabschef
kaptajn Jens Østrup
Marchleder

Telefon: (+45) 40 19 48 77
Email: [email protected]
kaptajn Ole Ungermann Hanson
Marchleder

Telefon: (+45) 27 11 46 52
Email: [email protected]
kaptajn Else-Marie Trærup
Info
oversergent Helge Larsen
Webmaster

Telefon (+45) 40 50 82 76
Email: [email protected]