MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Tilmelding åben for MAKONI 2024 / Registration open for MAKONI 2024

Dansk version
Så er vi endelig blevet klar med tilmelding til næste års store march. Åben indtil 15. januar 2024. Findes i menuen under MAKONI / MAKONI 2024 / Tilmelding
OPDATERING pr. 18. januar 2024: Tilmeldingsfristen er forlænget til 1. februar 2024.

Vi kan modtage tilmeldinger for både gængere og hjælpere fra Danmark, Holland, Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

Flyeren nedenfor er udsendt til forsvarets installationer.

For at kunne tilmelde dig, skal du være logget ind på hjemmesiden.
Hvis du ikke allerede er registreret, er der et punkt til dette nederst i menuen til venstre under System “Registrer”.
Når du registrerer dig, får du tilsendt en email, med et link, som du skal klikke på (det er ofte set at denne email havner i spammappen).
Du får så mulighed for at vælge et password.

Hvis du har været registreret før 2023 så er alle gamle bruger registreringer blevet slettet.
Eller kan du bede om et nyt på login siden.

Da vores hjemmeside desværre har tiltrukket sig en vis interesse fra hackere, er der indført en del sikkerhedstiltag på hjemmesiden, og det kan være at du bliver ramt af dem undervejs.
Det kan være at din adgang bliver blokkeret for login eller lignende, men det er så fordi du rammer en de grænser der er sat op.
Jeg forsøger at holde øje med hvad der sker, men hvis du oplever problemer med hjemmesiden, eller med tilmeldingen, så kontakt mig endelig på email [email protected]


English version

So we are finally ready with registration for next year’s big march. Open until january 15 2024. Found in the menu under MAKONI English / MAKONI 2024 / Registration
UPDATE per january 18 2024: The registration will be open until february 1 2024.

The flyer below in both danish and english.

We can accept registrations for both walkers and supporters from Denmark, the Netherlands, Norway, Sweden, Finland and Germany.

In order to make your registration, you must be logged in to the website.
If you are not already registered, there is an item for this at the bottom of the menu on the left under System “Register”.
When you register, you will be sent an email with a link that you must click on (it is often seen that this email ends up in the spam folder).
You will then be given the opportunity to choose a password.

If you have been registered before 2023, all old user registrations have been deleted.
Or you can ask for a new one on the login page.

As our website has unfortunately attracted a certain amount of interest from hackers, a number of security measures have been introduced on the website, and it is possible that you will be hit by them along the way.
It may be that your access is blocked for login or the like, but that is because you hit one of the limits that have been set up.
I try to keep an eye on what is happening, but if you experience problems with the website or with the registration, please contact me at email [email protected]


 

Comments are closed.