MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

MAKONI 2024 er en realitet! / MAKONI 2024 is a reality!

For English version click here

Dansk version
Det betyder at vi udover en masse gængere også har brug for en dygtig stab, som logistisk kan understøtte vores march til Nijmegen.

Så besidder du kompetencer inden for forplejning, sanitetstjeneste, transport- og rastepladstjeneste – og kan du sætte gængernes behov i centrum, samtidig med at du er fleksibel, kreativ og har et smittende godt humør? Ja, så er du måske et kommende medlem af vores helt uundværlige stab og et fantastisk fællesskab, som har et mål nemlig: At få MAKONI holdet til Nijmegen, Holland.

Der forudsættes ikke kendskab til Nijmegen march eller MAKONI for at indgå i staben. Staben vil blive sammensat efter faglige og personlige kompetencer.

Flyeren nedenfor er/bliver omdelt i den kommende tid, men omtaler ikke specielt supportteamet, som er lige så vigtige som gængerne.

Hvis du er interesseret – så udfyld vores interesseundersøgelse og deltag i et af vores orienteringsmøder.


English version
This means that in addition to a lot of walkers, we also need a skilled staff who can logistically support our march to Nijmegen.

So do you have skills in catering, healthcare services, transport and rest area services – and can you put the needs of the marchers at the center, while at the same time being flexible, creative and have an very good mood? Yes, then you might be a future member of our absolutely indispensable staff and a fantastic community, which has one goal namely: Getting the MAKONI team to Nijmegen, Holland.

Knowledge of the Nijmegen march or MAKONI is not required to be part of the staff. The staff will be composed according to professional and personal competences.

The flyer below has been distributed in denmark, but does not specifically mention the support team, who are just as important as the marchers.

Comments are closed.