MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Træningssamlinger

Ud over den træning, som marchgængerne gennemfører lokalt, bliver der forud for marchen gennemført fire nationale træningssamlinger af 2 – 3 dages varighed med indlagte briefinger i perioden april til juni 2012. Her vil holdet vil blive testet på dagsruter på 40 – 55 kilometers længde.

Et absolut og ufravigeligt krav er at man skal have deltaget i og være godkendt på mindst tre af de fire samlinger. Træningssamlingerne vil samtidigt blive brugt til at vurdere deltagernes fysiske træningstilstand og sociale bidrag til holdet. AG afgør om en person findes egnet til videre deltagelse i træningssamlinger og deltagelse i marchen fra København til Nijmegen. I medicinske tvivlstilfælde konsulteres Hjemmeværnskommandolægen eller Forsvarets Sundhedstjeneste.

Inviterede deltagere fra udlandet skal i princippet honorere de samme træningskrav, som for danske deltagere. Hjemmeværnskommandoen tilsikre i sine invitationer at der gøres opmærksom på træningskravene samt at det er den danske AG der godkender deltagelsen på marchholdet. Udenlandske deltagere kan inviteres til at deltage i de danske træningssamlinger.
Udenlandske deltagere tilmelder sig via den danske hjemmeside og vil modtage relevant information på engelsk via mail.

Der kan ikke udbetales tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med gennemførelse af træning, træningssamlinger og kontrolmarch.

Hjemmeværnet betaler for kost og indkvartering samt eventuel brug af tjenestekøretøjer og brobizz i forbindelse med krydsning af Storebælt. Træningssamlingerne placeres således, at brug af Hjemmeværnets egne faciliteter (etablissementer eller tilsvarende) vil udgøre den overvejende del.

Træningssamling 1

 • 20. – 22. april 2012 (marchdage 21. og 22. april 2012)
 • Viborg (nærmere vil tilgå)
 • 2 x 40-45 kilometer

Træningssamling 2

 • 3. – 6. maj 2012 (marchdage 4., 5. og 6. maj 2012)
 • Odense (nærmere vil tilgå)
 • 3 x 40-45 kilometer

Træningssamling 3

 • 17. – 20. maj 2012 (marchdage 18., 19. og 20. maj 2012)
 • Sønderjylland (Grænsemarchen samt en dagsrute planlagt af marchledelsen)
 • 3 x 40-45 kilometer

Træningssamling 4

 • 8. – 10. juni 2012 (marchdage 9. og 10. juni 2012)
 • Sydfyn
 • 2 x 50-55 kilometer