MAKONI

Marchen København Nijmegen

System

Orienteringsmøder

Marchledelsen planlægger en række orienteringsmøder som gennemføres i oktober og november 2015. Dato og sted for disse orienteringer vil snarest – mere detaljeret – fremgå her på siden. Orienteringerne vil blive brugt til at orientere om mere specifikke forhold omkring træning, selve marchen, samt hvorledes erfaringer fra 2002, 2007 og 2012 er indarbejdet i den kommende træning og march.

Interesserede fra marinehjemmeværnet, flyverhjemmeværnet, virksomhedshjemmeværnet, beredskabsstyrelsen samt det øvrige forsvar kan på lige fod deltage i den briefing som gennemføres i det regionale område, hvor de er hjemhørende.

Opdateret d. 27. oktober 2015.

Alle møderne er kl. 19:00 – 22:00

Bemærk: Transport er for egen regning.

Det vil være en stor hjælp for Arbejdsgruppen, hvis vi kunne få en tilmelding fra HJV personel på tilmeldingslinket ved det enkelte orienteringsmøde (aktivitet på hjv.dk).
Øvrige må meget gerne sende en email til [email protected] med angivelse af hvilket orienteringmøde man ønsker at deltage i.

Orienteringsmøde Slagelse – 2 NOV

Gardehusarkasernen
Charlottedal Allé 4
4200 Slagelse

Centerbygning UV-lokale 2

Tilmelding for HJV personel

Orienteringsmøde Skalstrup – 5 NOV

Flyvestation Skalstrup
Køgevej 167
4621 Gadstrup

Kursuscenter (vi tager i mod ved indgangen)

Tilmelding for HJV personel

Orienteringsmøde Ålborg – 11 NOV

Flyvestation Aalborg
Thisted Landevej 53
9430 Vadum

Bygning 304

Tilmelding for HJV personel

Orienteringsmøde Fredericia – 16 NOV

Ryes Kaserne
Treldevej 110
7000 Fredericia

Auditorie V

Tilmelding for HJV personel

Orienteringsmøde Karup – 18 NOV

Flyvestation Karup
Herningvej 30
7470 Karup

Bygning 30 lokale 171

Tilmelding for HJV personel